Skip to main content

JUBILEUSZ 5-LECIA DZIAŁALNOŚCI MISO


W dniu 24 lutego 2017 r. w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 5-lecia istnienia i działalności Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego. W uroczystościach jubileuszowych wzięli udział członkowie Zarządu i Rady Programowej Fundacji oraz licznie zaproszeni goście: przedstawiciele wielu branż i środowisk, w tym wykładowcy akademiccy, dyplomaci, architekci, lekarze, prawnicy, dziennikarze, artyści, reprezentanci świata biznesu oraz przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych współpracujących z Międzynarodowym Instytutem Społeczeństwa Obywatelskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od uroczystej projekcji krótkiego filmu o historii Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego, jego działalności i planach na przyszłość.

Po projekcji filmu, w imieniu Zarządu Fundacji, głos zabrał Mateusz Komorowski, Fundator i Prezes MISO. Następnie, w imieniu Rady Programowej, wystąpili prof. dr hab. Marek Chmaj i dr Renata Mieńkowska-Norkiene.

W swoich wystąpieniach reprezentanci Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego wspominali liczne inicjatywy i projekty, które udało się zrealizować podczas pięciu lat działalności Fundacji. Jednocześnie zostały przedstawione dalsze plany i kierunki rozwoju MISO.

W dalszej kolejności głos ze strony zaproszonych gości zabrał również m.in. dr hab. Hasan Hasanov, JE Ambasador Azerbejdżanu w Polsce. W swoim wystąpieniu Ambasador docenił dotychczasową działalność Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego i na ręce Mateusza Komorowskiego wręczył medal za zasługi w umacnianiu przez MISO Azerbejdżańsko-Polskich stosunków.