Skip to main content

MISO PATRONEM HONOROWYM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POZIMUN 2017


Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego objął patronatem honorowym międzynarodową konferencję: Poznań International Model United Nations 2017 (POZiMUN 2017) pt. „The World in Turmoil: Challenges for Sustainable Development", która odbędzie się w terminie 4-7 maja 2017 r. Wydarzenie organizowane jest przez Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter Gentes” UAM, Klub Debat Parlamentarnych UAM oraz IFMSA - Oddział Poznań (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny).

POZiMUN jest symulacją obrad ONZ, której dydaktyczno-szkoleniowy charakter ma na celu zwrócenie uwagi na wybrane problemy współczesnego świata oraz możliwości i sposoby ich rozwiązania. Zadaniem każdego z uczestników jest wcielenie się w rolę reprezentanta jednego z krajów członkowskich ONZ (z wyjątkiem kraju ojczystego) i stworzenie adekwatnego do rzeczywistej sytuacji politycznej stanowiska politycznego na dyskutowany temat. W celu nadania obradom bardziej realistycznego charakteru uczestnicy muszą dodatkowo zapoznać się z polityką prowadzoną aktualnie przez wszystkie kraje - członków ich grupy symulacyjnej.

Projekt ten jest kontynuacją wydarzeń, które odbyły się w dniach 2-5 maja 2013 r., 1-4 maja 2014 r. i 13-17 lipca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Trzy poprzednie edycje zakończyły się ogromnym sukcesem, przyciągając uczestników z kilkunastu krajów Europy i świata. Podczas tegorocznej edycji POZiMUN, organizatorzy planują zaangażować nie tylko studentów z Polski, Europy oraz reszty świata, ale i licealistów zainteresowanych tematyką prawa, prawa międzynarodowego, dyplomacji i prawa europejskiego.

Cele konferencji:

  1. Zapoznanie z procedurami i działaniami wyspecjalizowanych organów ONZ.
  2. Zapoznanie z regułami tworzenia rezolucji i rekomendacji ONZ.
  3. Zapoznanie z terminologią prawnomiędzynarodową i dyplomatyczną w języku angielskim i warunkami prowadzenia dyskusji podczas sesji organów ONZ.
  4. Przybliżenie uczestnikom współczesnych problemów globalnych i regionalnych oraz możliwości ich rozwiązania.
  5. Zaznajomienie uczestników z zasadami i mechanizmami negocjacji oraz możliwościami ich wykorzystania.
  6. Analiza danego problemu prawnomiędzynarodowego z perspektywy różnych państw, z uwzględnieniem ich interesów politycznych oraz gospodarczych.
     

Strona internetowa Poznan Model United Nations 2017 (POZiMUN)

Wydarzenie na facebook’u