Wesprzyj nas

Każdy może się przyłączyć i działać na rzecz promowania idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewienia postaw obywatelskich oraz zwiększenia zaangażowania obywateli w życie publiczne i gospodarcze kraju. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, zapraszamy do współpracy:


  • SPONSOR

Osoby fizyczne lub prawne, które chcą wesprzeć nasze działania i realizację celów statutowych Fundacji mogą przekazać dowolna kwotę, przelewając środki na poniższe konto Fundacji, wpisując w treści przelewu słowo "darowizna":

BOŚ S.A. I O/Warszawa: 38 1540 1287 2001 6801 8832 0001


Osoby fizyczne, które zechcą wspomóc naszą działalność i dokonają wpłaty darowizny na nasze konto bankowe, mogą tę kwotę odliczyć od swojego dochodu - jest to kwota nie większa niż 6% od uzyskanego dochodu.

Osoby prawne od podstawy opodatkowania mogą odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

Fundacja Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego zobowiązuje się przeznaczyć wszystkie otrzymane środki na działalność statutową.


  • WOLONTARIUSZ

Chciałbyś zaangażować się w nasze projekty? Masz własny ciekawy pomysł, który chcesz zrealizować? Wesprzyj nas swoim czasem! Jesteśmy otwarci na współpracę i nowe inicjatywy - skontaktuj się z nami już dziś!