Skip to main content

"Artyści sztuki i przestrzeni" - spotkanie inauguracyjne


23 lutego 2022 roku w biurze Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się spotkanie w ramach cyklu „Artyści sztuki i przestrzeni” zorganizowane przez MISO oraz 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny.

Podczas inauguracyjnego spotkania „Artystów sztuki i przestrzeni” z gośćmi specjalnymi: Marią Kiesner oraz Michałem Wietrowem, rozmawialiśmy m.in. o kulisach powstawania ich dzieł, współpracy z architektami, a także o trudnej sytuacji zawodowej i społeczno-ekonomicznej artystek i artystów na polskim rynku. W spotkaniu, którego moderatorem była Paulina Świerczyńska-Brzezińska (Dyrektor Artystyczny 101 Projekt), uczestniczyli przedstawiciele warszawskich biur architektonicznych.

Artyści przedstawiali swoje opinie na temat tworzenia dzieł pod indywidualne zamówienia klientów, a także opowiadali o plusach i minusach tego rodzaju współpracy. Dyskusja koncentrowała się wokół otwartości polskich klientów na sztukę w swoich domach. Architekci podkreślali, że budżet na sztukę jest często ograniczany przy zderzeniu z innymi wydatkami podczas projektowania przestrzeni. Zauważono jednak, że coraz częściej firmy tworzące swoje biura zwracają się do architektów z prośbą o włączenie w projekt dzieł wybranych twórców. Ważne również wydaje się tworzenie, przez coraz większa liczbę klientów, swoich własnych kolekcji dzieł.

Cykl „Artyści sztuki i przestrzeni” pomyślany jest jako platforma do spotkań oraz wymiany myśli między artystami a architektami wnętrz - miejsce do swobodnej, merytorycznej dyskusji oraz prezentowania i wymiany doświadczeń i poglądów. Inicjatywa MISO oraz 101 Projekt umożliwia bliższe poznanie się dwóch środowisk: sztuki i architektury.

Maria Kiesner - absolwentka Wydziału Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom pod kierunkiem prof. J. Modzelewskiego w 2002). W 2009 roku obroniła dok­torat pod tytułem „Miasto przed burzą" na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Mikołaja Ko­pernika w Toruniu. W latach 2005 i 2007 była stypendystką MKiDN. Pracuje w Kolegium Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W roku 2015/2016 pracowała jako asystent w pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Andrzeja Bieńkowskiego i prof. Łukasza Korolkiewicza na Wydziale Wzornictwa warszawskiej ASP oraz prowadziła samodzielnie pracownię malarstwa w Katedrze Mody Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie. W roku 2017  roku decyzją Rady Wydziału Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Michał Wietrow - w 2017 roku ukończył studia I stopnia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby. W 2020 roku otrzymał tytuł magistra na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby. Rzeźbiarz skupiający się na tworzeniu postaci ludzkich. Nie ograniczając się w jednym ujęciu, podejmując się określaniem formy od syntezy po czysty surrealizm z głębi własnych snów.

101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny w swojej ofercie prezentuje współczesne malarstwo, rzeźbę, a także fotografię. Od początku swojej działalności współpracuje zarówno z młodymi, obiecującymi artystami, jak i twórcami o ugruntowanej pozycji, takimi jak: Sylwester Ambroziak, Eugeniusz Gerlach, Grzegorz Gwiazda, Bartek Jarmoliński, Agata Krutul, Magdalena Laskowska, Krzysztof Ostrzeszewicz, Krzysztof Pająk czy Marcin Rząsa. W swojej ofercie posiadają prace wybitnych profesorów ASP, a także prace ich uczniów. Galeria promując twórczość artystów, z którymi współpracuje, organizuje wystawy indywidualne, prowadzi również comiesięczne Aukcje Sztuki.