Skip to main content

Ceny gonią płace, a wszyscy tracą - Gospodarcze Espresso


11 stycznia 2022 roku rozpoczął się cykl rozmów pt. Gospodarcze Espresso. Tytuł pierwszego odcinka to: "Ceny gonią płace, a wszyscy tracą”. Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Ekonomistów Polskich, partnerem instytucjonalnym Santander Bank Polska, partnerem merytorycznym Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, a patronem medialnym „Puls Biznesu”.

W spotkaniu - w charakterze prelegentów - wzięli udział: prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz (Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, Towarzystwo Ekonomistów Polskich), Paweł Borys (PFR), Maciej Grabowski (Fundacja Centrum Myśli Strategicznych), Marek Rozkrut (EY Polska) i Maciej Reluga (Santander Bank Polska).

Gospodarcze Espresso to projekt, który stanowi platformę do żywej, merytorycznej dyskusji oraz wymiany doświadczeń i poglądów na temat aktualnej kondycji polskiej gospodarki oraz najważniejszych wydarzeń społeczno-gospodarczych. 

W pierwszym odcinku specjaliści omawiają kwestie rozsądnego kształtowania polityki gospodarczej, zmian w koniunkturze wywołanych pandemią, wysokiej inflacji oraz planu ewentualnego zatrzymania wzrostu cen.

 – Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH prowadzi badania dotyczące koniunktury. Mamy już wyniki dotyczące tego, co się dzieje w gospodarce w czwartym kwartale. Należy powiedzieć, że gospodarka zdecydowanie zwalnia. Dzieje się to zarówno na poziomie ogólnym, jak i w poszczególnych sferach aktywności gospodarczej – powiedziała prof. Elżbieta Adamowicz.

– Rok 2021 zaskoczył mnie bardzo pozytywnie, przynajmniej jeśli chodzi o inwestycje prywatne. Ładnie się one odbudowywały, rosły właściwie przez cały rok stosunkowo dynamicznie. To, co obniżało nam dynamikę inwestycji ogółem, to inwestycje publiczne.  Rok 2022 (pod warunkiem uruchomienia funduszy unijnych) jest pewną szansą, jeśli będziemy kontynuowali właśnie wzrost inwestycji prywatnych w podobnym tempie jak w tym pierwszym roku pandemii. Wydaje mi się, że jest to możliwe, bo zauważamy duży stopień wykorzystania mocy produkcyjnych na rynku pracy i dość niskie bezrobocie – mówił Maciej Reluga.

– Silny wzrost inflacji, napędzany przede wszystkim cenami energii, wystąpił we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Niemałą rolę odgrywają też ceny metali oraz zakłócenia w łańcuchach dostaw, choć w mniejszym stopniu niż wzrost cen energii. Dodatkowo w naszym regionie, w tym w Polsce, relatywnie duży wpływ na inflację w porównaniu z gospodarkami Europy Zachodniej ma rosnący popyt krajowy – powiedział dr Marek Rozkrut.

– Odporność możemy budować poprzez dbałość o fundamenty naszej gospodarki. Z jednej strony po pandemii potrzebna jest konsolidacja finansów publicznych, wychodzenie z długu zacieśnienie deficytu. Z kolei wzrost gospodarczy powinniśmy napędzać inwestycjami. Wydaje mi się, że może to się rzeczywiście wydarzyć. Rynek pracy, sektor gospodarstw domowych, jak również sektor przedsiębiorstw są w dobrej kondycji — mówił Paweł Borys.

Rozmowę poprowadził Łukasz Korycki, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu.