Skip to main content

Gala Fundacji MISO


9 stycznia 2020 roku w Reducie Banku Polskiego w Warszawie odbyła się Gala Fundacji MISO. Wydarzenie przebiegło pod hasłem „Razem możemy zrobić więcej”.

Gala Fundacji MISO była dużym wydarzeniem networkingowo-towarzyskim (ok. 300 uczestników) dla osób/organizacji/instytucji/firm zaangażowanych w promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewienie postaw obywatelskich oraz w działania na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli w życie publiczne i gospodarcze kraju. Głównym celem tego wydarzenia była integracja osób i środowiska skupionego wokół MISO, a także podsumowanie dotychczasowej działalności Fundacji, porozmawianie o bieżących projektach i planach na przyszłość oraz możliwościach współpracy. W Gali wzięli udział liderzy organizacji pozarządowych i think tanków, politycy, dyplomaci, samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele kultury, nauki, administracji i mediów.

Z ramienia Fundacji, podczas części oficjalnej Gali, przemawiali Fundator & Prezes Fundacji Mateusz Komorowski oraz członkowie Rady Programowej MISO - prof. Renata Mieńkowska-Norkiene, natomiast list mec. Piotra Schramma, który nie mógł pojawić się osobiście na wydarzeniu, odczytała Renata Gabryjelska. W roli keynote speakerów wystąpili: Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, Wiceambasador USA w Polsce B. Bix Aliu oraz psycholog społeczny prof. Krystyna Skarżyńska.

Prezes MISO Mateusz Komorowski na wstępie podziękował za tak liczne przybycie zaznaczając, że grono, w którym się spotkaliśmy łączą wspólne wartości, idee i gen obywatelskości. - Dziś możemy w pozytywnej, przyjacielskiej atmosferze porozmawiać o kondycji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie, o przestrzeni do wspólnych działań i projektów obywatelskich; a także podsumować rok ubiegły i zastanowić się nad przyszłością - tą bliższą i tą dalszą. Nikogo na tej sali nie trzeba przekonywać, jak fundamentalne znaczenie dla demokracji, demokratycznego państwa prawa, polityki, życia publicznego, czy naszego codziennego funkcjonowania ma silne społeczeństwo obywatelskie - mówił. Jednocześnie zachęcił do współpracy w ramach Centrum Analiz MISO, którym kieruje Karol Reczkin. Jest to ośrodek analityczno-ekspercki, funkcjonujący w ramach działalności statutowej Fundacji MISO, który skupia i szczególnie wspiera rozwój rozpoczynających swoją działalność ekspertów, liderów inicjatyw społecznych, aktywnych uczestników debaty publicznej.

Prezes Komorowski podziękował również partnerom, z którymi Fundacja współpracuje na co dzień: Orange Polska, Ambasada USA w Polsce, Fundacja Konrada Adenauera, Komitet Dialogu Społecznego KIG, Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints, Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain, Instytut Bezpieczeństwa Społecznego, Stowarzyszenie 61.

Członkowie Rady Programowej MISO podziękowali wszystkim za zaangażowanie w działalność MISO. Profesor Renata Mieńkowska-Norkiene podsumowała wydarzenia polityczne na świecie w ubiegłym roku. - Populizm się nie zakończył, a raczej zwiększa swój zasięg. Protesty społeczne niestety są brutalnie tłumione - przywołując tylko Hongkong czy Chile, a Unia Europejska traci złudzenia, że Wielka Brytania zostanie we Wspólnocie. Ale jako naukowiec mam też obowiązek spojrzenia pozytywnie na wszystko. Hongkong przyniósł jednak pozytywny rezultat, w Chile sytuacja zaczyna pomału się zmieniać, a w polskim senacie udało się przywrócić sensowny poziom debaty parlamentarnej - mówiła. Profesor Mieńkowska-Norkiene w imieniu Rady Programowej MISO zaprosiła zgromadzonych gości do współpracy w ramach Fundacji - Jesteśmy potencjałem MISO na rozmaite wydarzenia, które powodują, że społeczeństwo obywatelskie w Polsce ma się dobrze i że walczymy - a na pewno nie tracimy nadziei - dodała.

List mec. Piotra Schramma odczytała Renata Gabryjelska. Mecenas w swojej mowie zwrócił uwagę na postępujące osłabianie przez obecną władzę państwa prawa. - Według rządzących dziś w Polsce, demokracja to system, w którym władza może interpretować wszystkie polskie i europejskie akty prawne w sposób dowolny, własny, instrumentalny. To system, w którym władza może przejmować nie tylko urzędy, ale również sądy. Ja takiej definicji demokracji mówię zdecydowanie nie - czytamy w liście.

Mec. Schramm zaznaczył, że jesteśmy na rozdrożu i przed rewolucją na każdym z poziomów. To dziś od nas zależy jakie zasady uczynimy obywatelsko uniwersalnymi. - Jako przedstawiciel Rady Programowej MISO, jako Europejczyk i obywatel świata, a na co dzień prawnik, proszę Was, nie przejmujmy się tym, że jak mówi powiedzenie: “Ten, co wie o dobę wcześniej i stara się uprzedzić innych, ten przez 24 godziny może uchodzić za idiotę” - zakończył.

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki powiedział, że hasło Fundacji Razem możemy zrobić więcej powinno przyświecać wszystkim, którzy wierzą, że tylko mądra, harmonijna współpraca służy rozwojowi każdemu narodowi i społeczeństwa. Zdaniem Marszałka, patrząc na ostatnie 30 lat, trzeba przyznać, że zbudowanie początków społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, to wielki sukces. - Nic nie dzieje się samo, ale dzięki takim organizacjom jak Fundacja MISO i wielu anonimowym ludziom, co rok stajemy się mądrzejszym społeczeństwem - mówił. Marszałek Senatu w swoim przemówieniu poruszył również kwestię edukacji. Zaznaczył, że bez dobrego szkolnictwa nie będzie dobrej przyszłości kolejnych pokoleń. Wyraził podziękowania wszystkim organizacjom pozarządowym zaangażowanym w tej dziedzinie.

Wiceambasador USA w Polsce B. Bix Aliu przywołując swoje wyjazdy dyplomatyczne, powiedział, że w wielu krajach na świecie słyszał opinię o Polsce jako kraju, na solidarność którego zawsze można liczyć - szczególnie w obszarze dzielenia się swoimi doświadczeniami i pomocy w zrozumieniu, co znaczy społeczeństwo obywatelskie. B. Bix Aliu zaznaczył, jak fundamentalne dla Stanów Zjednoczonych jest wspieranie organizacji pozarządowych, zarówno tych które zajmują się współpracą międzynarodowej, jak i tych pracujących na rzecz wspólnot lokalnych. W ramach takich działań Ambasada USA organizuje w Waszyngtonie programy szkoleniowe dla przedstawicieli administracji i NGO, dzięki którym można zdobyć cenne doświadczenie oraz nauczyć się, jak wzmacniać i rozwinąć społeczną działalność. Warto też dodać, że co roku 40 polskich uczniów szkół średnich wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, by wziąć udział w całorocznym programie FLEX, czyli Future Leaders Exchange Program.

B. Bix Aliu swoje przemówienie zakończył słynnym cytatem Prezydenta John’a F. Kennedy’ego: “Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju”.

Profesor Krystyna Skarżyńska przywołała badania opinii i postaw społecznych. Dane wskazują, że przeciętny Polak w ubiegłych 12 miesiącach wykonał tylko 1,5 czynności społecznych. Grupa osób, która angażuje się społecznie ceni sobie takie wartości jak dobroć, wspólnota. Częstym powodem wymienianym jako ten, dlaczego Polacy nie wykazują aktywności społecznej było przyznanie, że nie chcą być traktowani jako polityczni działacze. - Nie dajmy się uwieść stereotypowi, że nasza praca to tylko zgrzytanie zębów i koszty. Otóż wspieranie słabszych i działanie na rzecz jakieś sprawy, daje nam dużo w zamian. Nawet w Singapurze - w jednym z najbardziej indywidualistycznym społeczeństwie na świecie, ci, którzy angażują się społecznie, są szczęśliwsi, zdrowsi, żyją dłużej. I tego nam życzę - mówiła socjolog.

Oficjalną część wydarzenia zakończył koncert Doroty Miśkiewicz & Marka Napiórkowskiego.