Skip to main content

Jak informować o zagrożeniach i nie straszyć?


22 stycznia 2019 roku w siedzibie Fundacji Stratpoints odbyło się seminarium pt. „Jak informować o zagrożeniach i nie straszyć?”.

Seminarium było wewnętrznym spotkaniem MISO oraz Fundacji Stratpoints. Punktem wyjścia spotkania był raport przygotowany przez gen. Jarosława Stróżyka na temat prawidłowego prognozowania zagrożeń i informowania o nich.

Choć w obecnych czasach Internet pozwala pozyskać szeroką wiedzę o świecie, konieczna jest jej codzienna weryfikacja ukierunkowana na interes własnego kraju. Aby prawidłowo definiować zewnętrzne zagrożenia potrzeba obiektywnych, niezależnych, terminowych fachowców, którzy potrafią czytać i interpretować fakty oraz sygnały płynące z otaczającego nas świata. Co to oznacza?

Rozwiązaniem zapewniającym zaufanie społeczeństwa do instytucji przekazujących informacje o zagrożeniu, a także wykrywających działania dezinformacyjne przeciwnika jest zawsze budowa trzech filarów, które przyczyniają się do właściwej oceny oraz unikania pomyłek i błędów:

  1. Silne instytucje sektora informacyjnego i analitycznego;
  2. Inwestycja w personel. Szkolenie oraz planowanie kariery. Minimalizowanie strat tj. zwalniania żołnierzy i funkcjonariuszy;
  3. Współpraca z partnerami zagranicznymi.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu „Jak informować o zagrożeniach i nie straszyć?”