Skip to main content

Koalicja ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020


8 marca 2020 minęło 30 lat odkąd w Sejmie RP uchwalono ustawę o samorządzie terytorialnym. To był zwrotny moment w polskiej historii! Dlatego Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego dołącza do Koalicji ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020.

Koalicja ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020 została powołana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz społeczną Inicjatywę 30. ROK WOLNOŚCI w związku z obchodami 30-lecia samorządności w Polsce. Do koalicji należą organizacje pozarządowe, inicjatywy społeczne oraz grupy nieformalne zainteresowane rozwijaniem społeczeństwa obywatelskiego.

Trzydzieści lat sprawnego funkcjonowania samorządu terytorialnego to niewątpliwie jeden z największych sukcesów III Rzeczpospolitej. Rok 2020 to nie tylko czas świętowania jubileuszu uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym i pierwszych wolnych wyborów samorządowych. To również moment, kiedy szczególnie mocno należałoby podkreślić znaczenie i rolę samorządności w Polsce. Samorząd to my – obywatele, a samorządność to filar demokracji.

Chcemy rozmawiać o wartościach leżących u podłoża demokracji, takich jak: samorządność, wolność, solidarność, praworządność, sprawiedliwość, otwartość i tolerancja.

Celem działań Koalicji ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020 jest nie tylko uczczenie obchodów 30-lecia samorządności poprzez organizację różnych rocznicowych wydarzeń oraz integrowanie wokół nich organizacji i społeczności lokalnych, ale przede wszystkim poszerzenie wiedzy społeczeństwa w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego i konstytucyjnej zasady pomocniczości. Głównym celem Koalicji jest obywatelska „edukacja dla demokracji” w duchu wolności, samorządności i solidarności.

Koalicja ma charakter otwarty i można do niej dołączyć w każdym momencie. Zachęcamy do odwiedzenia strony i zgłoszenia swojego projektu: 
http://roksamorzadnosci.pl/