Skip to main content

Koalicja think-thanków „15 lat Polski w UE”


Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego dołączył do Koalicji think-thanków na rzecz uczczenia 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Członkami koalicji są najlepsze, niezależnych polskie instytucje wspierające badania, edukację i szerzenie wiedzy ekonomiczno-społecznej w Polsce.

Inicjatorem projektu jest fundacja Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE). Głównym celem działań Koalicji jest uczczenie 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej poprzez dostarczenie i popularyzację wysokiej jakości analiz, eksperckich rekomendacji i niezależnych opinii oraz promocję wartości ekonomicznie i instytucjonalnie zintegrowanej Europy. Wydarzenia organizowane przez Koalicję będą otwarte i bezpłatne.

Liczymy, że wspólne działanie w ramach Koalicji przyczyni się do zwiększenia wiedzy wśród społeczeństwa na temat korzyści z członkostwa Polski we Wspólnocie, ale również doprowadzi do zacieśnienia współpracy między polskimi think-thankami.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami i materiałami dostępnymi na stronie Koalicji think-tanków „15 lat Polski w UE”.

 

Członkowie Koalicji think-tanków:

CASE- Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA
Centrum Stosunków Międzynarodowych
Forum Obywatelskiego Rozwoju
Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
Global.Lab
GRAPE
In.Europa
Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego
Instytut Badań Strukturalnych
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Towarzystwo Ekonomistów Polskich