Skip to main content

Konferencja: „Rozwój osobowości u dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacji”


Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego objął patronatem honorowym Poznański Kongres Młodych Naukowców. W tym roku Kongres odbędzie się w trybie zdalnym, a konferencje odbywają się w trzech terminach: 11-12 czerwca, 16-17 lipca, 10-11 września 2021 r. Zapraszamy na trzecie wydarzenie pt. „Rozwój osobowości u dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacji”.

Poznański Kongres Młodych Naukowców (dawniej Kongres Kół Naukowych) jest corocznym wydarzeniem odbywającym się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stanowi forum dyskusji na temat najważniejszych, aktualnych problemów nauki polskiej i światowej. Wydarzenie co roku przyciąga około 300 aktywnych uczestników i licznych słuchaczy.

W ramach Poznańskiego Kongresu Młodych Naukowców zorganizowano trzy konferencje. Ostatnie wydarzenie pt. „Rozwój osobowości u dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacji” odbędzie się w dniach 10-11 września 2021 roku w formie zdalnej na platformie ClickMeeting.

Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszają w szczególności przedstawicieli szeroko rozumianych nauk społecznych, psychologów, pedagogów. Wydarzenie ma stworzyć przestrzeń do szerokiego dyskursu naukowego w obrębie kilku dziedzin skoncentrowanych wokół tematu przewodniego. W ramach konferencji zaproponowano trzy główne bloki tematyczne. Ostateczny podział konferencji na panele uzależniony będzie od tematyki nadesłanych referatów.

Proponowany przez organizatorów zakres tematyczny:

Osobowość, tożsamość, seksualność – teorie i kierunki badań

 • Osobowość a tożsamość – definicje, różnice, współzależności w kontekście rozwoju młodego człowieka
 • Badanie i opis osobowości u dzieci i młodzieży
 • Modele i definicje tożsamości seksualnej
 • Tożsamość seksualna jako przedmiot dyskursu społecznego
 • Tożsamość i osobowość w różnych kontekstach kulturowych
 • Tożsamość dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej
 • Między stałością a zmiennością tożsamości
 • Wychowawcza funkcja rodziców w rozwoju tożsamości młodzieży
 • Osobowość i tożsamość dzieci i młodzieży w świetle odmiennych paradygmatów psychologii, pedagogiki, socjologii, filozofii…

Rola otoczenia edukacyjnego w procesie rozwoju

 • Dopasowanie programu nauczania w szkole do rozwoju osobowościowego uczniów
 • Jak szkoła może wspomagać rozwój tożsamości
 • Osobowościowe uwarunkowania relacji uczeń – nauczyciel
 • Znaczenie środowiska szkolnego dla rozwoju osobowości dzieci i młodzieży
 • Osobowość a osiągnięcia szkolne - jak edukacja przedszkolna wpływa na rozwój dziecka
 • Osobowość dziecka a socjalizacja w grupach rówieśniczych
 • Edukacja seksualna jako forma wspierania rozwoju psychoseksualnego dziecka

Doświadczenie pandemii jako istotny element tożsamości młodego pokolenia.

 • Aspekt kliniczny – zaburzenia osobowości wśród młodzieży, ich diagnoza i leczenie w rzeczywistości pandemicznej
 • Sytuacja pandemii jako zubożenie środowiska rozwoju osobowego
 • Sposoby wspierania rozwoju osobowości młodych w dobie koronawirusa
 • Wpływ izolacji społecznej na dobrostan psychiczny
 • Pandemia a rozwój osobowości dzieci i młodzieży

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia na Konferencję przyjmowane są do dnia 19 sierpnia 2021 roku, poprzez formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem.

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 50 złotych. Z opłaty zwolnieni są studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu na adres e-mail: kongres@amu.edu.pl lub pod numerem telefonu sekretarzy Komitetu Organizacyjnego Konferencji: 509 816 119 oraz 692 991 902.