Skip to main content

KONGRES EUMANS 2022 W WARSZAWIE


W dniach 11-12 marca 2022 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się „Otwarty Kongres Obywateli na rzecz trwałego pokoju, wolności i demokracji” zorganizowany przez EUMANS, Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, Associazione Luca Coscioni, Science for Democracy, EDUXO oraz Citizens Take Over Europe.

W Kongresie wzięło udział – stacjonarnie i online – ponad 100 uczestników z różnych części świata. Przemówienia otwierające wydarzenie wygłosili m.in. Marco Cappato (przewodniczący EUMANS, działacz polityczny) oraz Virginia Fiume (koordynatorka EUMANS), a w gronie prelegentów znaleźli się m.in. prof. Renata Mieńkowska-Norkiene (przewodnicząca Rady Programowej MISO), Bogdan Połowko (współzałożyciel i były członek zarządu Razom na Ukrainie), Avy Candeli (dyrektor kreatywny Associazione Luca Coscioni), Marta Lempart (założycielka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet), Ben Cope (Dom Ukraiński w Warszawie), Isabella De Gregorio (Prezeska Eduxo) oraz Klaus Sambor (pomysłodawca Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej na rzecz Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego).

Pierwszego dnia Kongresu, 11 marca, dyskusje panelowe koncentrowały się na zagadnieniach dotyczących m.in. ochrony demokracji i praworządności, praw i wolności obywatelskich w UE, tożsamości LGBTQI+ oraz tworzenia ogólnoeuropejskiego ruchu obywatelskiego. W swoich wystąpieniach prelegenci nawiązywali także do trwającej wojny w Ukrainie, potępiając brutalną agresję Rosji.

Drugiego dnia Kongresu, 12 marca, odbyły się panele tematyczne poświęcone: ochronie praw obywatelskich (zwłaszcza prawa do nauki); zrównoważeniu społecznemu, środowiskowemu i gospodarczemu oraz aspektom demokracji bezpośredniej. 

Prof. Renata Mieńkowska-Norkiene (przewodnicząca Rady Programowej MISO) w swoim wystąpieniu pt. „How Warsaw became the capital of (European) civil society resistance against sovereignists and prohibitionists. And why a citizens congress matters”, zwróciła uwagę m.in. na problemy związane z demokracją, rządami prawa oraz ochroną praw człowieka w Polsce i Europie (całe wystąpienie do obejrzenia pod linkiem: klik).

Kongres EUMANS w Centrum Nauki Kopernik zakończył się Debatą Generalną, która podsumowała wydarzenie w Warszawie poprzez wnioski i rekomendacje. Zwrócono m.in. uwagę na główny cel EUMANS, a więc „naprawienie wciąż istniejącego deficytu demokratycznego UE poprzez wzmocnienie roli obywateli UE i Parlamentu Europejskiego”.

EUMANS i MISO zadeklarowały chęć kontynuowania współpracy na rzecz promowania idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewienia postaw obywatelskich oraz wspólnego działania na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli w życie publiczne i gospodarcze UE.