Skip to main content

Kryptowaluty: przyszłość technologii i finansów czy zagrożenie i piramida finansowa?


21 lutego 2018 roku w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie odbyła się I debata w ramach Klubu Debat o Gospodarce i Przedsiębiorczości pt. „Kryptowaluty: przyszłość technologii i finansów czy zagrożenie i piramida finansowa?". Debata zorganizowana została przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego i Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej (organizatorzy) oraz Orange Polska (partner).

W spotkaniu - w charakterze prelegentów - wzięli udział: dr Artur Bartoszewicz (Szkoła Główna Handlowa), Filip Pawczyński (Polskie Stowarzyszenie Bitcoin), prof. Krzysztof Piech (Uczelnia Łazarskiego) oraz Piotr Schramm (adwokat), zaś moderatorem dyskusji był red. Wojciech Szeląg (Telewizja Polsat).

Debatę otworzył Mateusz Komorowski – Prezes MISO, zaś jako pierwszy w debacie głos zabrał Filip Pawczyński,który stwierdził, że kryptowaluty mogą wiązać się z pewnymi zagrożeniami, jednak przede wszystkim powinny być postrzegane jako przyszłość gospodarki. Podkreślił, że brak wiedzy w zakresie funkcjonowania technologii związanej z kryptowalutami, może jednak doprowadzić do sytuacji, w której przepisy prawa nie będą dostosowane do specyfiki obrotu kryptowalutami, np. w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z takiego obrotu.

Adwokat Piotr Schramm uznał kryptowaluty, a przede wszystkim technologię blockchain, jako przyszłość, a nie zagrożenie. Piotr Schramm zwrócił uwagę, że świadomość społeczeństwa w zakresie omawianej technologii jest bardzo niska. Odniósł się też do problematyki dopuszczalności stosowania kryptowalut w kontekście braku regulacji prawnych. Prelegent zauważył także, że instytucje takie jak Narodowy Bank Polski widzą potencjał kryptowalut i swoimi działaniami starają się je zdeprecjonować, żeby uniemożliwić ich szerszy rozwój. Mec. Schramm wskazał, że państwo będzie chciało regulować obrót kryptowalutami, jednakże – w jego ocenie – zakazanie obrotu kryptowalutami nie jest możliwe, a na pewno nie będzie skuteczne.

Prof. Krzysztof Piech zgodził się ze stanowiskiem, że kryptowaluty są przyszłością gospodarki, choć wskazał on także, że z obrotem kryptowalutami związane jest niebezpieczeństwo spekulacji­. Prof. Piech podkreślił, że już obecnie, największa giełda kryptowalutowa ma większe obroty niż GPW oraz wskazał, że technologia blockchain charakteryzuje się transparencją obrotu zwiększającą bezpieczeństwo.

Nieco inną perspektywę przyjął dr Artur Bartoszewicz wskazując na dużą dynamikę zmian związanych z omawianym zjawiskiem. Prelegent wskazał, że blockchain – jako technologia – jest niewątpliwie przyszłością dla finansów, jednakże z uwagi na naturalne zjawisko, jakim jest przyśpieszenie rozwoju technologii, pewne jest pojawienie się następcy kryptowalut. Dr Bartoszewicz podkreślił także, że kryptowaluty niosą za sobą zagrożenia, w tym ryzyko piramidy finansowej i wyraził wątpliwość czy regulowanie obrotu kryptowalutami jest działaniem zasadnym, wskazując, że koszty tej regulacji mogłyby okazać się niewspółmierne do osiągniętych korzyści. Dr Bartoszewicz podkreślił, że rolą państwa powinno być przede wszystkim budowanie zaufania, edukacja i przygotowywanie obywateli do uczestniczenia w realnej ekonomii oraz prowadzenie dyskusji w jakim kierunku technologia i gospodarka zmierzają. Ponadto prelegent zauważył, że z uwagi na fakt, iż jesteśmy w okresie pierwotnego rozwoju kryptowalut i technologii blockchain, nie powstał jeszcze ekonomiczny język związany z tymi zjawiskami, co utrudnia ich opisanie i pełne zrozumienie.

Podczas debaty rozważano w szczególności następujące zagadnienia:

  1. uregulowanie obrotu kryptowalutami przez Unie Europejską, z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie swobodzie przepływu kapitału;

  2. praktyczne aspekty światowego funkcjonowania kryptowalut;

  3. kwestie związane z użytkowaniem energii, a także wykorzystywaniem kryptowalut przez narodowe banki w celu uzyskania zysków;

  4. różnica wartości na giełdzie koreańskiej;

  5. polityka banków wobec użytkowników giełdy kryptowalutowej;

  6. technologia blockchain jako element codziennego życia (dotycząca m.in. obrotu akcjami czy obligacjami);

  7. założenia i sposób postrzegania technologii blockchain i perspektywy jej dalszego rozwoju;

  8. kryptowaluty a monopol państwa na produkcję pieniędzy.