Skip to main content

MIĘDZYNARODOWE FORUM THE GERMAN-POLISH-RUSSIAN TRIALOGUE 2018


W dniach 16-22 września 2018 r. odbyło się w Kazaniu (Rosja) międzynarodowe forum pt. „German-Polish-Russian Trialogue 2018” - trójstronny szczyt skupiający młodych profesjonalistów z Niemiec, Polski i Rosji wokół tematyki stosunków międzynarodowych, społeczeństwa obywatelskiego oraz współpracy naukowej i ekonomicznej. Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego reprezentował członek zarządu Maciej Gorgol.

„Trialogue” to cykliczna inicjatywa organizowana przez niemiecko-rosyjskie stowarzyszenie DRJUG e.V. (Alumniverein des Deutsch-Russischen Jugendparlaments). Partnerami tegorocznej, 4 edycji forum było rosyjskie Academic Mobility Center i polskie Forum Młodych Dyplomatów.

W ramach wydarzenia odbywającego się w stolicy Republiki Tatarstanu zorganizowano liczne seminaria, wykłady oraz warsztaty z dyplomatami, a także ekspertami ze świata akademickiego, mediów oraz przedstawicielami lokalnych władz.

Pierwszego dnia forum odbyły się wykłady wprowadzające w Niemiecko-Rosyjskim Instytucie Zaawansowanych Technologii w Kazaniu (GRIAT) z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec, rosyjskiej Federalnej Agencji Rządowej ds. Młodzieży oraz Ambasady RP w Moskwie, poświęcone aktualnej kondycji trójstronnych stosunków polsko-niemiecko-rosyjskich oraz roli i perspektyw rozwoju współpracy młodzieżowej i akademickiej pomiędzy trzema państwami.

We wtorek, 18 września, uczestnicy odwiedzili stadion Kazan Arena, stanowiący arenę zmagań tegorocznych piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. W ramach wizyty zorganizowano prelekcję Ministra Republiki Tatarstanu ds. Sportu na temat zarządzania wydarzeniami sportowym i roli sportu dla społeczności lokalnych. Następnym punktem programu była wizyta w rosyjskiej stolicy nowych technologii, Innopolis, połączona z seminariami na Innopolis University na temat współpracy ekonomicznej pomiędzy Unią Europejską a Euroazjatycką Współpracą Gospodarczą (Jakobine Freytag, Schneider Group) oraz spotkaniami z przedstawicielami klubu ds. przedsiębiorczości oraz samorządu uniwersyteckiego.

Trzeciego dnia, forum przeniosło się do budynku Narodowego Parlamentu Tatarstanu, gdzie zorganizowano spotkanie z Ildarem Sufiyarovem - przewodniczącym tatarskiego Parlamentu ds. Młodzieży. Następnie odbyły się wykłady poświęcone dyplomacji kulturowej przedstawicieli Goethe Institut oraz wiceprzewodniczącego Instytutu Polskiego w Moskwie. Zwieńczeniem dnia było seminarium gospodarcze z Dr. Hansjürgen Overstolz’em, prezesem spółki Bosch w Rosji i na kraje CIS, dotyczące perspektyw handlowych na linii Unia Europejska-Rosja.

Czwartek, 20 września, rozpoczął się od wykładu dr Janusza Onyszkiewicza (były Minister Obrony Narodowej RP) nt. dekompozycji obozu solidarnościowego w Polsce po transformacji ustrojowo-gospodarczej. Następnie uczestnicy forum wzięli aktywny udział w debacie pt. „The Future of Trilateral Relations: the Future or Conflict?” na Wydziale Politologii Kazańskiego Uniwerstytu Federalnego, której prelegentami byli: prof. Bogdan Góralczyk (Dyrektor Centrum Europejskiego UW), prof. Andrey Kinyakin (People's Friendship University w Moskwie) oraz Felix Krawatzek (Centre for East European and International Studies, Berlin).

Ostatniego dnia forum, w Niemiecko-Rosyjskim Instytucie Zaawansowanych Technologii odbyły się dwa końcowe warsztaty. Pierwszy dotyczył roli mediów i misji dziennikarzy w Rosji (Ariadna Rokossowska). Drugiej prelekcji z zakresu energetyki pt. „Global Energy Governance: The Role of Germany, Poland and Russia” udzielił z kolei dr hab. Rafał Ulatowski (ISM, UW).

Intensywny sześciodniowy program „German-Polish-Russian Trialogue 2018” zwieńczyła tradycyjna tatarska kolacja w lokalnej restauracji „Tatarskaya Usadba”.