Skip to main content

MISO PARTNEREM SPOŁECZNYCH OBCHODÓW STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI - INICJATYWA „NASZA NIEPODLEGŁA”


Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego został partnerem Społecznych Obchodów Stulecia Niepodległości – Inicjatywy „Nasza Niepodległa” zrzeszającej różnorodne organizacje pozarządowe, które połączone ideami i wartościami współdziałają na rzecz Społecznych Obchodów Narodowego Jubileuszu.

Równo sto lat temu, dzięki żarliwości serc, głębokiemu pragnieniu wolności, poczuciu wspólnoty i narodowej więzi Polska na nowo stała się wolnym krajem. Niepodległa Polska jest wielkim osiągnięciem całego Narodu.

Dzisiejsza silna Polska jest naszym wspólnym dobrem, jest naszą dumą. Razem chcemy podejmować działania służące godnemu, radosnemu i społecznemu uczczeniu narodowego Jubileuszu. Zależy nam na tym, aby obchody, miały wymiar obywatelski i wspólnotowy. Poprzez wymianę idei, wizji oraz doświadczeń, chcemy wspierać tworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała refleksji, wzmacniała międzypokoleniowe więzi, a także pogłębiała wiedzę o najnowszych dziejach naszego kraju.

Inicjatywa „Nasza Niepodległa” poprzez współprace z różnymi środowiskami oraz organizacjami dąży do stworzenie otwartej płaszczyzny, która będzie służyć wzajemnej inspiracji i społecznemu budowaniu tożsamości narodowej. Stulecie Niepodległości to wyjątkowy czas – czas wspólnego przeżywania dumy i radości z Niepodległej Polski.

Zachęcamy wszystkich do dołączenia do „Naszej Niepodległej”, do dzielenia się informacjami
o różnych projektach i programach, tak aby więcej osób się o nich dowiedziało oraz aby mogły one służyć wzajemnej inspiracji i budowaniu wspólnoty.

Więcej informacji oraz zgłoszenia do Inicjatywy „Nasza Niepodległa” na www.naszaniepodlegla.pl