Skip to main content

MISO patronem honorowym Poznańskiego Kongresu Młodych Naukowców


Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego objął patronatem honorowym Poznański Kongres Młodych Naukowców. W tym roku Kongres odbędzie się w trybie zdalnym, a konferencje odbędą się w trzech terminach: 11-12 czerwca, 16-17 lipca, 10-11 września 2021 r. Zapraszamy na pierwsze wydarzenie pt. „Nowe technologie w administracji publicznej”.

Poznański Kongres Młodych Naukowców (dawniej Kongres Kół Naukowych) jest corocznym wydarzeniem odbywającym się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stanowi forum dyskusji na temat najważniejszych, aktualnych problemów nauki polskiej i światowej. Wydarzenie co roku przyciąga około 300 aktywnych uczestników i licznych słuchaczy.

W ramach Poznańskiego Kongresu Młodych Naukowców zorganizowane zostaną trzy konferencje. Pierwsze wydarzenie pt. „Nowe technologie w administracji publicznej” odbędzie się w dniach 11-12 czerwca w formie zdalnej.

Celem konferencji jest stworzenie forum dyskusji dla osób zajmujących się naukowo informatyzacją sektora publicznego, wymiana doświadczeń oraz inspiracja dalszych kierunków badań. Proponowane wystąpienia dotyczyć mogą zarówno wdrażania nowych technologii w celu usprawnienia działalności podmiotów sektora publicznego, jak i zagadnień z tym związanych, takich jak zdobywanie, przetwarzanie i bezpieczeństwo danych stanowiących podstawę rządu cyfrowego, zarządzanie algorytmiczne oraz transparentność działań administracji, a także wszelkie inne problemy elektronizacji usług publicznych.

Zakres tematyczny:

 • elektronizacja komunikacji elektronicznej,
 • nowe instytucje w ustawie o doręczeniach elektronicznych,
 • identyfikacja użytkownika,
 • elektroniczne zarządzanie dokumentacją,
 • automatyzacja postępowania administracyjnego,
 • wykorzystanie algorytmów w działalności administracji publicznej,
 • zarządzanie algorytmiczne (przejrzystość algorytmów, stronniczość algorytmów)
 • idea smart government,
 • cloud computing oraz Internet of Things w administracji publicznej,
 • bezpieczeństwo danych przetwarzanych przez sektor publiczny,
 • wykorzystanie danych publicznych przez sektor prywatny,
 • wykorzystanie nowych technologii do utrzymania porządku publicznego (chiński System Zaufania Publicznego, system Pegasus),
 • transparentność działań administracji w kontekście nowych technologii.

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia na Konferencję organizatorzy przyjmują do 26 maja 2021 roku poprzez formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem.

Kolejne wydarzenia:

Podczas każdej z konferencji zagadnienie przewodnie będzie rozważane z perspektywy odmiennych dziedzin naukowych. Na każdej z konferencji organizatorzy przewidują obecność około 50 prelegentów.

Więcej informacji na stronie: http://kongres.amu.edu.pl/pl/kongres-kol-naukowych-uam-pl/

Serdecznie zapraszamy do udziału!