Skip to main content

Optymalne warunki do inwestycji - Gospodarcze Espresso


21 marca 2022 roku został opublikowany piąty odcinek pt. "Optymalne warunku do inwestycji" z cyklu rozmów Gospodarcze Espresso. Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Ekonomistów Polskich, partnerem instytucjonalnym Santander Bank Polska, partnerem merytorycznym Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, a patronem medialnym „Puls Biznesu”.

W spotkaniu - w charakterze prelegentów - wzięli udział: Julia Patorska (przewodnicząca Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Zespół Analiz Ekonomicznych Deloitte), Stefan Kawalec (prezes zarządu Capital Strategy, członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich), Kamil Sobolewski (główny ekonomista Pracodawców RP) oraz r. pr. dr Piotr Bodył-Szymala (doradca Prezesa Zarządu ds. prawnych w Santander Bank Polska). Spotkanie poprowadził Łukasz Korycki, zastępca redaktora naczelnego „Pulsu Biznesu”.

Gospodarcze Espresso to projekt, który stanowi platformę do żywej, merytorycznej dyskusji oraz wymiany doświadczeń i poglądów na temat aktualnej kondycji polskiej gospodarki oraz najważniejszych wydarzeń społeczno-gospodarczych. 

W piątym odcinku cyklu rozmów o gospodarce rynkowej „Gospodarcze espresso” eksperci rozmawiali na temat sytuacji panującej na rynku inwestycyjnym w Polsce. Nawiązali także do wojny w Ukrainie i jej potencjalnego wpływu na naszą gospodarkę w najbliższych latach.

– Mieliśmy dynamiczne odbicie popytu w gospodarce, poprawiające się nastroje inwestorów, konsumentów i przedsiębiorców. Przede wszystkim obserwowaliśmy coraz większą stymulację monetarną gospodarki – dodał Kamil Sobolewski.

– Kluczowy jest poziom inwestycji polskich przedsiębiorstw. Jest on w dłuższym okresie bardzo niski. Trudno patrzeć na dane kwartalne po okresie pandemii. Należy patrzeć szerzej. Jest to słabość polskiej gospodarki, zdiagnozowana już wiele lat temu.  Mimo różnych prób, zapowiedzi i wysiłków rządu, poziomu inwestycji nie udało się poprawić – a wręcz w ostatnich latach nastąpił regres – przyznał Stefan Kawalec.

– Demografia działa na naszą niekorzyść. Kolejnym elementem jest niepewność prawna, regulacyjna, a także podatkowa. Dotyczy to nie tylko zakresu wysokości danin i obciążeń – tutaj możemy dyskutować, czy mamy podatki niskie, czy wysokie. Przede wszystkim mamy skomplikowany system, co znacznie utrudnia wzrost przedsiębiorstwom – powiedziała Julia Patorska.

– Dobre prawo stanowi element siatki bezpieczeństwa, w której poruszają się inwestorzy. W związku z tym jest ono absolutnie kluczowe. Im wyższa jakość prawa, tym większa szansa na dobre, wysokiej jakości inwestycje – zauważył Piotr Bodył-Szymala.

– Dziś nie mamy idealnych warunków również dlatego, że nie ma kary za niegospodarność. Ci, którzy są niegospodarni na poziomie przedsiębiorstw i rządu, co do zasady nie ponoszą kary za swoje wybryki. Tą karą na ten moment stała się inflacja – jest nałożona za to, że wszyscy pozwalamy sobie na wydatkowanie pieniędzy, które są wykreowane przez bank centralny – powiedział Kamil Sobolewski.

– Dużo większa autonomia rządowego centrum legislacyjnego wydaje się słusznym postulatem. Dodatkowo musimy podnieść kompetencje tych, którzy próbują prawo tworzyć. Jest to coś, czego efektów szybko nie zobaczymy, ale bez czego nie będzie dobrze – podsumował Piotr Bodył-Szymala.