Skip to main content

Polish - U.S. Civil Society Roundtables - „Immigrants and Refugees Integration and Rights in Practice”


24 lutego 2022 roku w Międzynarodowym Instytucie Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się pierwsze spotkanie, w ramach projektu „Polish-U.S. Civil Society Roundtables”, pt. „Immigrants and Refugees Integration and Rights in Practice”, którego keynote speaker’ką (online) była Krish O'Mara Vignarajah – President and CEO at Lutheran Immigration and Refugee Service (LIRS). Wydarzenie zostało zorganizowane przez MISO oraz Ambasadę USA w Polsce, a moderowała je prof. Renata Mieńkowska-Norkiene (przewodnicząca Rady Programowej MISO).

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia keynote speaker’ki na temat migracji i kryzysu humanitarnego. Krish O’mara Vignarajah podkreśliła na wstępie swoje ogromne wsparcie dla Ukrainy, potępiając jednocześnie zbrojną agresję Rosji. Następnie omówiła działalność Lutheran Immigration and Refugee Service, a także podzieliła się z uczestnikami spotkania swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie opracowywania koncepcji i sposobu relokacji uchodźców w USA.

Lutheran Immigration and Refugee Service (LIRS) to największa wyznaniowa organizacja non-profit, której celem jest pomoc imigrantom, osobom ubiegającym się o azyl i uchodźcom w USA. „Mówiąc najprościej, przesiedlamy uchodźców, łączymy dzieci i rodziców oraz ożywiamy legendarny American Dream” – powiedziała prelegentka. Od ponad 80 lat LIRS jest wsparciem dla migrantów i uchodźców z całego świata. Działalność organizacji odmieniła życie ponad 500 000 ludzi, którzy szukali bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych. Historia LIRS odzwierciedla głębokie korzenie imigranckie i zaangażowanie w przyjmowanie obcokrajowców, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących. „Kierowani luterańską wiarą i dziesięcioleciami doświadczeń z migrantami i uchodźcami, odpowiedzieliśmy na potrzeby ludzi uwikłanych w konflikty i zmagających się z prześladowaniami. Opracowaliśmy nowe programy wsparcia, założyliśmy nowe organizacje pomocowe i wpłynęliśmy na politykę publiczną w najlepszym interesie tych, którym służymy” – zaznaczyła Krish O’mara Vignarajah.

LIRS rozpoczęło swoje działania, gdy Nowojorska Narodowa Rada Luterańska (NLC), założona w 1918 r. w odpowiedzi na takie potrzeby po I wojnie światowej, jak imigracja i przesiedlanie uchodźców, ustanowiła Departament Opieki Społecznej z oddziałem „relokacji uchodźców luterańskich”. W pierwszym roku swojej działalności pomogła 522 uchodźcom. Bezpośrednio po II wojnie światowej LIRS przesiedlił 30 263 przesiedleńców z Niemiec i Europy Wschodniej.

„Sieć społeczności LIRS przez lata rozwinęła się do tego stopnia, że osoba potrzebująca pomocy może odnaleźć wolontariusza organizacji, który podejmie odpowiednie działania w celu zapewnienia mu należytej pomocy już na lotnisku, w każdym stanie USA” – podkreśliła speakerka. Kompleksowa opieka gwarantowana przez LIRS obejmuje także pomoc w sprawach administracyjnych. Cały program pomocowy ma na celu zapewnienie uchodźcom i imigrantom samowystarczalność i pomyślną integrację ze społecznościami lokalnymi. Inicjatywa finansowana jest w głównej mierze przez Departament Stanu USA oraz Służbę Zdrowia i Opieki Społecznej.
 
LIRS współpracuje również z ok. 100 000 wolontariuszami, którzy oferują swoje pełne wsparcie i zaangażowanie, dzięki czemu cały proces przyjęcia i pomocy migrantom jest zorganizowany i efektywny – począwszy od odbiory rodzin z lotnisk, aż po przystosowanie dzieci do systemu szkolnego. Według Krish O’Mara Vignarajah „wolontariusze są kluczową częścią całego procesu. Jesteśmy w stanie bezpośrednio angażować ich w realną pomoc”.

Krish O’Mara Vignarajah podkreśliła również, że imigranci w USA są bardzo potrzebni. „W tak dużym państwie, jakim są Stany Zjednoczone, zapotrzebowanie na ludzi w różnych obszarach stale wzrasta, zwłaszcza teraz, wraz ze spadkiem wskaźnika urodzeń” – zaznaczyła speakerka. LIRS koncentruje się ponadto na zaangażowaniu całej społeczności w proces przyjmowania migrantów, a rząd, organizacje non-profit, sektor prywatny i osoby fizyczne są kluczowymi elementami, które temu celowi służą.

Po zakończeniu swojego wystąpienia Krish O’Mara Vignarajah odpowiadała na pytania uczestników spotkania. Podkreślała m.in. istotę procesu integracji uchodźców i osób ubiegających się o status uchodźcy oraz podała liczne przykłady uprzedzeń i ksenofobii wobec uchodźców, które zaobserwowała przez lata podczas swojej pracy w strukturach LIRS. Keynote speaker’ka opowiadała o uprzedzeniach w społeczeństwach amerykańskich i europejskich, zwłaszcza wobec uchodźców syryjskich i afgańskich. Uczestniczy spotkania wymienili się również własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi pomocy uchodźcom i migrantom.

„Polish-U.S. Civil Society Roundtables” to projekt realizowany przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Ambasadę USA w Polsce. Są to cykliczne spotkania z udziałem amerykańskich ekspertów, w formule okrągłego stołu, na temat rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w wybranych obszarach tematycznych. Celem projektu jest wymiana polskich i amerykańskich doświadczeń w zakresie podnoszenia kompetencji obywatelskich oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki praw człowieka, dezinformacji, wolności mediów, fundraising'u oraz różnorodności i tolerancji - w zależności od tematu danego spotkania. Format każdego spotkania obejmuje wystąpienie online amerykańskiego eksperta, który przedstawia amerykańską perspektywę polskiej publiczności zgromadzonej w siedzibie MISO. Po jego wystąpieniu moderator otwiera dyskusję skoncentrowaną na wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk (z udziałem eksperta z USA). Projekt skierowany jest do liderów organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego, prawników, przedstawicieli administracji publicznej, biznesu i nauki.