Skip to main content

Śniadanie izraelskie


2 marca 2022 roku w biurze Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się „Śniadanie izraelskie” z udziałem Marty Kubicy, Prezeski Fundacji ELNET - POLAND.

Podczas inauguracyjnego „Śniadania izraelskiego” zaproszeni goście - oprócz możliwości spróbowania prawdziwej kuchni izraelskiej - mieli okazję do rozmowy z Martą Kubicą, która opowiedziała o swojej historii i doświadczeniach związanych z Izraelem oraz o zadaniach, celach i bieżących projektach ELNET-Poland. W spotkaniu uczestniczyli członkowie społeczności MISO, reprezentanci organizacji pozarządowych i biznesu, a także pracownicy naukowi. 

Marta Kubica omówiła najnowsze i najważniejsze tematy dotyczące Izraela, w tym także zaangażowanie tego państwa w wojnę w Ukrainie. Uczestniczy spotkania dyskutowali m.in. na temat pandemii COVID-19 w Izraelu, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz izraelskiego know how w sytuacjach kryzysowych. Zastanawiano się także, w jakich obszarach polskie społeczeństwo jest podobne do izraelskiego.

„Śniadanie izraelskie” to cykl spotkań o Izraelu, ukazujących ten kraj poprzez pryzmat osobistych historii i doświadczeń. Projekt ma na celu stworzenie platformy do dialogu - poruszenie tematów związanych z izraelskim społeczeństwem, jak również rolą kobiet czy światem nowych technologii. Kluczem do Śniadań będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Co łączy - zamiast dzielić - Polaków i Izraelczyków?”

ELNET (European Leadership Network) jest międzynarodową organizacją non-profit, której przyświeca jeden cel – wymiana doświadczeń i pogłębianie współpracy pomiędzy Europą i Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. 

 

fot. Piotr Jankowski