Skip to main content

Śniadanie MISO z prezeską Fundacji Kobiety w Chirurgii Małgorzatą Nowosad


18 października 2021 roku w biurze Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się „Śniadanie MISO” z udziałem Małgorzaty Nowosad, prezeski Fundacji Kobiety w Chirurgii.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie społeczności MISO, reprezentanci organizacji pozarządowych i biznesu, przedstawiciele Ambasad, a także pracownicy naukowi.

Fundacja Kobiety w Chirurgii jest organizacją mającą na celu inspirowanie do rozwoju oraz zapewnianie wszechstronnego wsparcia dla lekarek, pielęgniarek i położnych pracujących w specjalizacjach zabiegowych.

Działania Fundacji mają mobilizować kobiety do angażowania się w proces zmian w polskiej medycynie. W tym celu realizowane są programy, które dadzą szansę na równy start i rozwój w specjalizacjach zabiegowych, pomogą zdobywać przydatne umiejętności oraz zapewnią kobietom wsparcie i opiekę – merytoryczną, prawną i psychologiczną.

Choć Fundacja działa niecały rok, uruchomiono już kilka dużych, ciekawych projektów. Wśród czołowych inicjatyw są m.in. Spółdzielnia Wiedzy, która stanowi odpowiedź na ogromne potrzeby szkoleniowe kobiet pracujących w specjalizacjach zabiegowych i jest miejscem do zadawania pytań w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, czy aplikacja rankingowa APPROVED, dedykowana wszystkim pracownikom ochrony zdrowia. - Medycy w naszym kraju coraz częściej i głośniej mówią o warunkach w jakich pracują. Chcemy umożliwić im zabranie głosu we własnej sprawie. Przygotowałyśmy narzędzie, które pomoże w świadomy sposób decydować o wyborze kolejnego miejsca pracy - mówiła chirurżka.

Uczestniczki i uczestnicy spotkania szczególnie zainteresowali się projektem Liczymy się! Prawie 500 kobiet opowiedziało o swoim miejscu pracy, sytuacji rodzinnej oraz wyzwaniach, jakim na co dzień stawiają czoła. To pierwsze takie badanie w Polsce. Czekamy na raport, który ma ukazać się już wkrótce!

Prezeska Małgorzata Nowosad – opowiadając o celach, misji i działalności Fundacji –  podkreślała, że problemów polskiej chirurgii nie można sprowadzać wyłącznie do kwestii niewystarczających wynagrodzeń. Jednym z głównych wyzwań, które wymaga natychmiastowego działania i rozwiązań systemowych jest ogromna dziura pokoleniowa w tej specjalizacji zabiegowej. Obecnie średnia wieku chirurgów w Polsce wynosi 60 lat, a 25 proc. chirurgów przekroczyło wiek emerytalny, czyli mogą odejść w każdym momencie. - W związku z tymi danymi, możemy powiedzieć, że głównym problemem chirurgii jest brak chirurgów - mówiła Małgorzata Nowosad.

Proces dydaktyczny prowadzący do tego, aby być w pełni samodzielnym chirurgiem jest bardzo długi – potrzeba kilkunastu lat pracy w zawodzie. Młodzi ludzie chcą również założyć rodzinę. W większości sytuacji rola opieki nad dzieckiem przypada głównie kobiecie i nie otrzymuje ona wystarczających możliwości, aby w tym czasie móc pracować zawodowo. Żłobki i przedszkola przy placówkach medycznych na pewno byłyby dużym wsparciem dla pracowniczek ochrony zdrowia.

- Zależy nam, by chirurgię w Polsce prowadziły zgrane i zmotywowane zespoły, a praca każdej z tworzących je osób była na równi doceniana i szanowana - zakończyła prezeska Fundacji Kobiety w Chirurgii.