Skip to main content

Śniadanie MISO z Rektorem UW prof. Alojzym Z. Nowakiem


8 lutego 2022 roku w biurze Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się „Śniadanie MISO” z udziałem prof. Alojzego Z. Nowaka, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie społeczności MISO, reprezentanci organizacji pozarządowych i biznesu, przedstawiciele Ambasad, a także pracownicy naukowi. 

Podczas trzeciego „Śniadania MISO” dyskutowaliśmy m.in. o strategii i priorytetach rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, aktualnej kondycji edukacji i szkolnictwa wyższego, gospodarce i zarządzaniu w dobie pandemii, a także o społeczeństwie obywatelskim i zaangażowaniu społecznym. 

Rektor UW podkreślił, że jego priorytetem jest m.in. poprawa pozycji Uniwersytetu Warszawskiego w prestiżowym rankingu najlepszych uczelni świata (tj. szanghajskiego Academic Ranking of World Universities), ulepszenie i wzmocnienie promocji naukowców na arenie międzynarodowej, a także otwarcie Wydziału Medycznego na UW. Prof. Nowak zadeklarował również chęć i gotowość do współpracy z MISO na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.