Skip to main content

Śniadanie MISO z Rzecznikiem Praw Obywatelskich


16 września 2021 roku odbyło się „Śniadanie MISO” z udziałem prof. Marcina Wiącka – Rzecznika Praw Obywatelskich VIII kadencji. Było to pierwsze oficjalne spotkanie w nowej siedzibie Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie społeczności MISO, reprezentanci organizacji pozarządowych, władze samorządów adwokatów i radców prawnych, a także dyplomaci i przedsiębiorcy.

Podczas pierwszego „Śniadania MISO” rozmawialiśmy przede wszystkim o potencjalnych obszarach współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Dyskutowaliśmy także o kondycji społeczeństwa obywatelskiego i sytuacji trzeciego sektora, aktywistach i pokojowych demonstracjach, legislacji, wymiarze sprawiedliwości, dialogu społecznym i obywatelskim, pracy, prawie wyborczym oraz służbach mundurowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że jego priorytetem jest poprawa sytuacji ludzi, którzy są dotknięci wykluczeniem i mogą czuć się w naszym kraju źle. Wskazał, że ma na myśli m.in. ludzi z niepełnosprawnościami, dotkniętych kryzysem bezdomności, ubogich, seniorów, rodziny niepełne, dzieci ze środowisk wiejskich. Zaznaczył także, że dostrzega różne problemy systemowe, które powinny być przedmiotem refleksji parlamentu i rządu.

Ważnym tematem, którym Fundacja MISO zajmuje się od ponad roku, jest kondycja dialogu społecznego w Polsce. Instytucje dialogu społecznego, z Radą Dialogu Społecznego na czele, nie są w stanie skutecznie realizować ambitnych celów, które zostały przed nimi postawione. Niereprezentatywny skład i niski poziom kultury politycznej to tylko niektóre problemy utrudniające ich funkcjonowanie. Rada Dialogu Społecznego stanowi obecnie forum dialogu między rządem oraz organizacjami pracodawców i pracowników, do których nie należą rosnące z roku na rok grupy, np. samozatrudnieni czy emeryci. W składzie RDS nie ma również m.in. organizacji pozarządowych czy przedstawicieli samorządów terytorialnych. Uważamy, że instytucje dialogu potrzebują reformy i nowego otwarcia, aby mogły sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami struktury gospodarki i społeczeństwa.

Uwagę Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciliśmy także na problem systemu ePUAP. Przed wyborami samorządowymi w 2018 roku tysiące ludzi dopisywało się do rejestru wyborców przez internet, aby móc głosować w miejscu zamieszkania. Pomimo prawidłowego wypełnienia formularza ePUAP wielu obywateli nie mogło jednak wziąć udziału w głosowaniu. Czynne prawo wyborcze jest jednym z konstytucyjnych praw obywatelskich, z którego skorzystania uniemożliwiono wielu wyborcom w ostatnich wyborach samorządowych. Prawo nie może być pułapką dla obywateli – a niestety w tym przypadku było. Obawiamy się, że sytuacja może się powtórzyć.

Prof. Wiącek zapewnił, że przyjrzy się wszystkim zasygnalizowanym przez uczestników spotkania problemom i zaproponował jednocześnie społeczności MISO wspólne prace nad ich rozwiązaniem. Zadeklarował również chęć i gotowość do współpracy z MISO na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.