Skip to main content

Stanowisko Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego w sprawie wydarzeń na Białorusi


Samorządność, wolność, solidarność, praworządność, sprawiedliwość, otwartość i tolerancja to fundamenty społeczeństwa obywatelskiego i podstawowe wartości leżące u podłoża demokracji oraz każdego demokratycznego systemu rządów.

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, którego celem jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewienie postaw obywatelskich oraz działanie na rzecz zwiększenia zaangażowania ludzi w życie publiczne i gospodarcze, wyraża głęboki smutek i niepokój związany z ostatnimi wydarzeniami na Białorusi po wyborach prezydenckich, a także solidaryzuje się z Narodem Białoruskim w tej bardzo trudnej sytuacji.

Stanowczo sprzeciwiamy się przemocy, brutalnemu tłumieniu pokojowych protestów powyborczych oraz prześladowaniom i bezprawnym zatrzymaniom przez białoruskie służby.

Domagamy się natychmiastowego uwolnienia zatrzymanych uczestników pokojowych protestów oraz poszanowania fundamentalnych praw i wolności człowieka i obywatela, w tym przede wszystkim prawa do uczciwych, wolnych i rzetelnych wyborów, wolności wypowiedzi, wolności zrzeszania się, wolności zgromadzeń i wolności mediów.

Liczymy, że dzięki zaangażowaniu społeczności międzynarodowej uda się doprowadzić do deeskalacji napięć, uspokojenia sytuacji wewnętrznej i stworzenia platformy do dialogu obywatelskiego, który doprowadzi do pokojowego rozwiązania na Białorusi.

 

Podpisano:

Mateusz Komorowski - Prezes Zarządu
prof. Renata Mieńkowska-Norkiene - Przewodnicząca Rady Programowej