Skip to main content

V MIĘDZYNARODOWY KONGRES AZJATYCKI


W dniach 9-11 maja 2018 r. odbył się w Toruniu V Międzynarodowy Kongres Azjatycki pod przewodnim tytułem: ,,Kierunek Azja. Różnorodność. Odmienność. Dialog”. Jest to jedno z największych wydarzeń naukowych w Europie, które poświęcone jest szeroko rozumianej problematyce azjatyckiej. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 500 osób, w tym - jako Gość Honorowy - prezes MISO Mateusz Komorowski.

Kongres organizowany jest przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku oraz Katedrę Systemu Politycznego RP Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędem Miasta Torunia i Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. 

W tym roku organizatorzy położyli szczególny nacisk na biznesowy aspekt wydarzenia. Żywym i interdyscyplinarnym obradom naukowym towarzyszyły panele biznesowe oraz szereg imprez towarzyszących: pokazy filmów azjatyckich, wystawy, promocje książek i prezentacje kulinarne.

W Kongresie uczestniczą co roku setki naukowców, badaczy, ekspertów i przedsiębiorców zajmujących się problematyką azjatycką i stosunkami Polski z państwami tego kontynentu na różnych poziomach kooperacji. Jest to unikalne spotkanie, w czasie którego obecni są specjaliści z wielu dziedzin, których wspólną cechą jest zaangażowanie we współpracę europejsko-azjatycką. 

Jest to również ważne wydarzenie międzynarodowe, bowiem w Kongresie systematycznie uczestniczą goście z Chin, Rosji, Indii, Uzbekistanu, Kazachstanu, Malezji, Azerbejdżanu, Japonii, Pakistanu, Wietnamu, Turcji, Korei Południowej, Kirgistanu i Gruzji, a także badacze ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Holandii, Francji, Białorusi czy Ukrainy. 

Od lat Kongres jest ważnym wydarzeniem w kalendarzu dyplomatycznym - w spotkaniu uczestniczą ambasadorzy Chin, Rosji, Indii, Malezji, Uzbekistanu, Kazachstanu, Tajlandii, Indonezji, Pakistanu, Azerbejdżanu, Mongolii, Filipin i Japonii lub ich przedstawiciele.