Skip to main content

Współczesne wyzwania europejskich systemów konstytucyjnych


W dniach 9-10 marca 2019 roku w Zespole Pałacowo-Parkowym w Gułtowach k. Kostrzyna Wielkopolskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Współczesne wyzwania europejskich systemów konstytucyjnych” zorganizowana przez Zakład Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” pod patronatem honorowym Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego.

W ramach Konferencji odbył się m.in. panel ekspercki pt. „Blaski i cienie europejskich systemów konstytucyjnych”, w którym wzięli udział prof. Hanna Suchocka (premier RP w latach 1992-1993), prof. Sławomira Wronkowska (sędzia Trybunału Konstytucyjnego), prof. Andrzej Mączyński (wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2001-2016).

W trakcie pozostałych paneli dyskusyjnych prelegenci wygłosili swoje referaty związane z tematyką europejskich ustrojów i stojących przed nimi wyzwaniami i zagrożeniami oraz przeprowadzili rozmowy dotyczące aktualnych problemów prawa konstytucyjnego w Europie. Dyskusja dotyczyła również kondycji demokracji, relacji między prawem a polityką, oceny rozwiązań zastosowanych w poszczególnych europejskich systemach prawnych, poszanowania praw i wolności obywatelskich, świadomości praw i obowiązków oraz problematyki związanej z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, a także sposobem postrzegania ustawy zasadniczej przez społeczeństwo.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, a udział w niej wzięło blisko 30 prelegentów z 12 ośrodków naukowych w Polsce.