Skip to main content

Gala Fundacji MISO z okazji Jubileuszu 10-lecia


20 października 2022 roku w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie odbyła się Gala Fundacji MISO. Wydarzeniu przyświecało motto Fundacji: „Razem możemy zrobić więcej”.

„Gala Fundacji MISO” była dużym wydarzeniem networkingowo-towarzyskim (ok. 400 uczestników) o charakterze społecznym/obywatelskim dla osób, organizacji, instytucji, firm zaangażowanych w promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewienie postaw obywatelskich oraz w działania na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli w życie publiczne i gospodarcze kraju. W wydarzeniu wzięła udział społeczność MISO, tj. m.in. Zarząd, Rada Programowa, współpracownicy, wolontariusze, Centrum Analiz, a także zaproszeni goście, m.in.: liderzy organizacji pozarządowych i think-tanków, politycy, dyplomaci, samorządowcy, biznesmeni, przedstawiciele świata kultury, nauki, administracji i mediów.

Z ramienia Fundacji, podczas części oficjalnej Gali przemawiali: Fundator & Prezes Zarządu Mateusz Komorowski, Przewodnicząca Rady Programowej prof. Renata Mieńkowska-Norkiene oraz Szef Centrum Analiz Karol Reczkin. W roli keynote speakerów wystąpili: aktorka Maja Komorowska, dziennikarz Konrad Piasecki oraz Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek (online). Wydarzenie poprowadził Wojciech Szeląg.

Galę otworzyła Dyrektor Zarządzająca Centrum Kreatywności Targowa Pani Ewa Janus-Khouri, która przekazała na ręce Mateusza Komorowskiego pamiątkową tablicę stworzoną przez Pracownię Nowych Technologii, wraz z życzeniami, aby MISO dalej tworzyło przyszłość obywatelską i demokratyczną.

Prezes Zarządu MISO Mateusz Komorowski podziękował uczestnikom Gali za liczne przybycie zaznaczając, że osoby, które spotkały się podczas wydarzenia łączą wspólne wartości, gen obywatelskości oraz ramy demokratycznego państwa prawnego. „Od 10 lat – a dokładnie od 10 lat i 9 miesięcy, ponieważ MISO powstało 13 stycznia 2012 roku – konsekwentnie realizujemy misję Fundacji, polegającą na promowaniu idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewieniu postaw obywatelskich oraz działaniu na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli w życie publiczne i gospodarcze kraju” – powiedział Mateusz Komorowski. Od początku swojej działalności Fundacja zrealizowała ponad 150 ciekawych i ważnych projektów i inicjatyw społeczno-obywatelskich na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Były to m.in. różnego rodzaju kongresy, konferencje, debaty, warsztaty, szkolenia, seminaria, okrągłe stoły i spotkania eksperckie. Fundacja była także partnerem kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych wydarzeń o tematyce obywatelskiej. Ponadto MISO nominowało wielu młodych aktywistów społecznych do udziału w krajowych i zagranicznych programach, stażach oraz wizytach studyjnych, a także wspierało rozwój rozpoczynających swoją działalność ekspertów, liderów inicjatyw społecznych, aktywnych uczestników debaty publicznej. Mateusz Komorowski podkreślił, że „to, jak wygląda dzisiaj scena polityczna i życie publiczne w Polsce nie jest winą demokracji – to słabość społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze politycznym. Bez zbudowania silnego społeczeństwa obywatelskiego nasza demokracja zawsze będzie koślawa. Pamiętajmy też, że nie możemy stanowić szarej masy pojedynczych elektronów – musimy stanowić team i działać razem, bo rozbici, podzieleni, pasywni, obojętni będziemy bezsilni w konfrontacji z władzą”. Na zakończenie wystąpienia Mateusz Komorowski podkreślił, że MISO po ponad 10 latach istnienia jest dynamicznie rozwijającą się i prężnie działającą Fundacją z ugruntowaną pozycją na rynku organizacji pozarządowych oraz podziękował partnerom i darczyńcom, z którymi Fundacja współpracuje na co dzień i wspólnie realizuje projekty obywatelskie.

Następnie głos zabrała prof. Renata Mieńkowska-Norkiene, Przewodnicząca Rady Programowej MISO, która podziękowała wszystkim zaangażowanym w rozwój Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego. „MISO udało się zwrócić uwagę Polaków m.in. na problemy rynku pracy, a także udało się zrobić wiele w zakresie poprawy jakości cyberbezpieczeństwa oraz stworzyć społeczność osób, które chcą w Polsce prawdziwej demokracji” – wymieniała prelegentka. Renata Mieńkowska-Norkiene podkreśliła, że ma marzenie, aby Polska powróciła na drogę demokracji, żeby prawa wszystkich ludzi były respektowane, aby Polska była państwem bezpiecznym oraz krajem, w którym są wolne media i odbywają się uczciwe wybory. Przewodnicząca Rady Programowej przedstawiła wkład MISO w pomoc humanitarną w Ukrainie oraz uchodźcom w Polsce.

Karol Reczkin, Szef Centrum Analiz MISO, opowiedział historię utworzenia Centrum, będącego ośrodkiem analityczno-eksperckim MISO oraz przedstawił plany na 2023 rok. „Jest to szczególny, jubileuszowy moment, a ze wszystkich dostępnych ekspertyz i opinii, które zebraliśmy w CA MISO doszliśmy do wniosku, że 10 lat to idealny wiek na prężny rozwój naszych działań”.

W drugiej części Gali głos zabrali keynote speakerzy. Dziennikarz Konrad Piasecki w swoim przemówieniu skupił się na roli mediów w demokracji. „Słabnące media tradycyjne oznaczają także osłabienie demokracji liberalnej” – stwierdził red. Piasecki. Telewizje informacyjne to telewizje, do których wciąż społeczność jest przywiązana i daje to nadzieję. Szczególnie po epoce pandemicznej, a teraz w trakcie wojny w Ukrainie ludzie ufają tego typu mediom tradycyjnym. „Niestety duża część społeczeństwa, która z Internetu dowiaduje się o świecie to są Ci, którzy dowiadują się z mediów społecznościowych. Są one sterowane przy pomocy algorytmów, które starają się wzbudzić w nas odczucia typu: strach, wściekłość, niechęć czy agresja. Tego typu informacje przekazywane są bez żadnej kontroli” – powiedział Konrad Piasecki. Swoje przemówienie zakończył apelem – „Opiekujmy się mediami tradycyjnymi, ale też nie wdawajmy się w dyskusje w mediach społecznościowych w rozumieniu ich baniek informacyjnych. Pamiętajmy, że media kreujemy my sami. Dbajmy o media, bo śmierć mediów to śmierć demokracji”.

Następnie głos zabrała aktorka Maja Komorowska, która zaznaczyła, że „nie zbuduje się prawdziwego demokratycznego i obywatelskiego społeczeństwa bez społecznej odpowiedzialności”. Opowiedziała o działaniach, jakie organizacje pozarządowe muszą podejmować, aby móc działać w sposób strategiczny, profesjonalny i efektywny. Przytoczyła przykłady organizacji i aktywistów, które są bliskie jej przekonaniom. „Nie mogę też zapomnieć o mojej wdzięczności dla wszystkich tych, którzy działają bezinteresownie dla innych, i w tym apokaliptycznym świecie pokazują, że jest wśród nas dobro. Z dobra płynie nadzieja, a bez nadziei nie ma sensu nic” – podsumowała aktorka.

Przemówienia gości zakończył Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek, który w nagranym do uczestników przesłaniu pogratulował Fundacji MISO pięknego jubileuszu działalności i podkreślił, że fundacja pojawiła się w Polsce w bardzo trudnym momencie, stawiając przed sobą niezwykle ambitne cele. „Wzmocniliście korpus organizacji pozarządowych, którego rolę w społeczeństwie obywatelskim można porównać chyba tylko do pracy serca w ludzkim organizmie”. RPO powiedział, że traktuje zaangażowanie NGO’s z najwyższą satysfakcją i wdzięcznością. Zarówno dla organizacji, jak i Rzecznika najważniejsi są ludzie, reagowanie na ich potrzeby i pomoc w rozwiązywaniu problemów. Swoją wypowiedź podsumował słowami: „Mój apel do NGO’s o szczególną czujność i aktywność wszędzie tam, gdzie zagrożona może być ludzka godność czy lekceważona obywatelska podmiotowość. Niech wzorem dla nas wszystkich będzie motto Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego: „Razem możemy zrobić więcej!”.

Oficjalną część wydarzenia zakończył koncert duetu skrzypcowego „Queens of Violin”.