MISO członkiem Narodowego Komitetu Przygotowawczego XIX Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Soczi

Festiwal MiS Soczi LogoMiędzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, w wyniku podpisanego w dniu 28 kwietnia 2017 roku Memorandum oraz Listu intencyjnego, został członkiem Narodowego Komitetu Przygotowawczego, którego celem jest wyłonienie i przygotowanie delegacji z Polski do udziału w XIX Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów, organizowanym w dniach 14-22 października 2017 roku w Soczi (Rosja). Komitet będzie koordynował wszystkie działania organizacyjno-techniczne związane z uczestnictwem polskiej delegacji w Festiwalu.

Czytaj dalej

MISO PATRONEM HONOROWYM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POZiMUN 2017

POZiMUN LOGOMiędzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego objął patronatem honorowym międzynarodową konferencję: Poznań International Model United Nations 2017 (POZiMUN 2017) pt. „The World in Turmoil: Challenges for Sustainable Development", która odbędzie się w terminie 4-7 maja 2017 r. Wydarzenie organizowane jest przez Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter Gentes” UAM, Klub Debat Parlamentarnych UAM oraz IFMSA - Oddział Poznań (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny).

Czytaj dalej

MISO PATRONEM HONOROWYM SPOTKANIA PT. „DO CZEGO POTRZEBNE NAM UWAGI PORÓWNAWCZE, GDY PISZEMY O PRAWIE?”

KNKP UWMiędzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego objął patronat honorowy nad spotkaniem naukowym pt. „Do czego potrzebne nam uwagi porównawcze, gdy piszemy o prawie?”, organizowanym przez Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które odbędzie się w charakterze prelekcji dwóch prelegentów: prof. Ewy Łętowskiej oraz prof. Ryszarda Piotrowskiego.

Czytaj dalej

VI SPOTKANIE W RAMACH KLUBU DEBAT O SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM

VI KDoSO 8W dniu 6 kwietnia 2017 roku odbyło się VI spotkanie w ramach Klubu Debat o Społeczeństwie Obywatelskim pt. „Bezpieczeństwo państwa: temat dla społeczeństwa obywatelskiego?” z udziałem Gości Specjalnych: gen. Stanisława Kozieja i gen. Adama Rapackiego, a także w obecności zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich płk. Krzysztofa Olkowicza. Spotkanie zorganizowane przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce stworzyło płaszczyznę do rozmów na temat bezpieczeństwa państwa i roli jaką pełni w tym obszarze społeczeństwo obywatelskie.

Czytaj dalej

JUBILEUSZ 5-LECIA DZIAŁALNOŚCI MISO

20170224-5lat MISO-3456 smallW dniu 24 lutego 2017 r. w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 5-lecia istnienia i działalności Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego. W uroczystościach jubileuszowych wzięli udział członkowie Zarządu i Rady Programowej Fundacji oraz licznie zaproszeni goście: przedstawiciele wielu branż i środowisk, w tym wykładowcy akademiccy, dyplomaci, architekci, lekarze, prawnicy, dziennikarze, artyści, reprezentanci świata biznesu oraz przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych współpracujących z Międzynarodowym Instytutem Społeczeństwa Obywatelskiego.

Czytaj dalej

MISO organizatorem III polsko-amerykańskiego seminarium pt. „U.S. Elections and the Media”

US Elections and the Media 6W dniu 21 października 2016 r., w nowo otwartym American Center Warsaw, odbyło się III polsko-amerykańskie seminarium z cyklu „Discover America” pt. „U.S. Elections and the Media” z udziałem Gościa Specjalnego: Luisa Costa Ribasa - amerykańskiego korespondenta prywatnej telewizji SIC z 35-letnim doświadczeniem dziennikarskim, który relacjonował wybory m.in. w Europie, Afryce i obu Amerykach. Spotkanie zostało zorganizowane przez: Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, Ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce oraz American Center Warsaw.

Czytaj dalej