MISO UCZESTNIKIEM IV EDYCJI "CLUB OF GDAŃSK”

CoG IV 7Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wraz z Miastem Gdańsk, zorganizowało w dniach 8-10 września 2016 r. czwartą edycję przedsięwzięcia pod nazwą „Club of Gdańsk” – spotkanie polskich i rosyjskich młodych liderów. W projekcie uczestniczy od samego początku (2013 r.) Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego - w tym roku reprezentowany przez Sekretarza Fundacji Macieja Gorgola.

Czytaj dalej

V spotkanie w ramach Klubu Debat o Społeczeństwie Obywatelskim

V KDoSO 4W dniu 2 czerwca 2016 roku odbyło się V spotkanie w ramach Klubu Debat o Społeczeństwie Obywatelskim pt. „Społeczeństwo Obywatelskie w Stanach Zjednoczonych” z udziałem Gościa Specjalnego: Chrisa Steinegera, byłego amerykańskiego Senatora stanu Kansas (kadencja 1997-2013). Spotkanie zostało zorganizowane przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundację Konrada Adenauera w Polsce oraz Ambasadę USA w Polsce. Stanowiło ono idealną okazję do bliższego zapoznania się z systemem politycznym Stanów Zjednoczonych, amerykańskimi wzorcami demokracji oraz doświadczeniami w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego w USA.

Czytaj dalej

IV spotkanie w ramach Klubu Debat o Społeczeństwie Obywatelskim

IV KDoSO 1W dniu 23 marca 2016 roku odbyło się IV spotkanie w ramach Klubu Debat o Społeczeństwie Obywatelskim pt. "Rola instytucji ochrony prawnej w społeczeństwie obywatelskim" z udziałem Gości Specjalnych: SSN Dariusza Zawistowskiego (Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa) oraz adw. Andrzeja Zwary (Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej). W spotkaniu wziął także udział r.pr. Włodzimierz Chróścik (Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie). Spotkanie stworzyło płaszczyznę do merytorycznej dyskusji na temat licznych problemów i wyzwań, przed którymi stoją współcześnie instytucje ochrony prawnej w społeczeństwie obywatelskim. Było także okazją do tego, aby zastanowić się w jaki sposób w demokratycznym państwie prawnym zabezpiecza się prawa i wolności jednostki i jej związków oraz w jaki sposób chroni się interes publiczny.

Czytaj dalej

III SPOTKANIE W RAMACH KLUBU DEBAT O SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM

III KDoSO 1W dniu 24 lutego 2016 roku odbyło się III spotkanie w ramach Klubu Debat o Społeczeństwie Obywatelskim pt. Rola mediów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego z udziałem Gości Specjalnych: Macieja Orłosia oraz Konrada Piaseckiego.

Klub Debat o Społeczeństwie Obywatelskim to projekt zainicjowany w 2015 roku przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce. W ramach tego projektu organizujemy dyskusje z wybitnymi postaciami życia publicznego, poświęcone problemom, wyzwaniom i szansom, stojącym przed nowoczesnym społeczeństwem obywatelskim. Do debat Klubu zapraszamy aktywnych liderów organizacji pozarządowych, think tanków, przedstawicieli biznesu, kultury, nauki, polityki, administracji i mediów. Celem projektu jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewienie postaw obywatelskich, zwiększenie poziomu partycypacji społeczno-obywatelskiej oraz poszerzanie wiedzy w wybranych obszarach życia publicznego. Spotkania są również okazją do nieformalnych konwersacji z naszymi gośćmi oraz wymiany poglądów, doświadczeń i pomysłów z innymi osobami, zaangażowanymi w ideę budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Czytaj dalej

MISO PO RAZ TRZECI UCZESTNIKIEM "CLUB OF GDAŃSK"

CoG2Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wraz z Miastem Gdańsk zorganizowało w dniach 3-6 września 2015 roku trzecią edycję przedsięwzięcia pod nazwą „Club of Gdańsk” – spotkanie polskich i rosyjskich młodych liderów. W projekcie uczestniczy od samego początku Międzynarodowy Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego - w tym roku reprezentowany przez Michała Sadłowskiego.

Czytaj dalej

MISO ORGANIZATOREM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ O REFERENDUM 2015

Referendum 6W dniu 31 sierpnia 2015 roku w Warszawie, na terenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sali im. Konstytucji 3 Maja, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Referendum 2015: za czy przeciw proponowanym rozwiązaniom?”, zorganizowana przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego pod patronatem honorowym Marszałka Sejmu RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Tematem obrad toczących się w ramach Konferencji była wielopłaszczyznowa analiza zagadnień będących przedmiotem ogólnokrajowego referendum zarządzonego Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 6 września 2015 r.

Czytaj dalej