Skip to main content

MISO organizatorem debaty pt. „JFK - amerykański wizjoner i charyzmatyczny przywódca USA”


W dniu 29 maja 2017 r. w Domu Spotkań z Historią w Warszawie odbyła się debata z okazji 100-lecia urodzin prezydenta Johna F. Kennedy’ego pt. „John F. Kennedy - amerykański wizjoner i charyzmatyczny przywódca USA". O dorobku i spuściźnie JFK debatowali: były premier dr Włodzimierz Cimoszewicz, prof. Wawrzyniec Konarski, prof. Zbigniew Lewicki oraz red. Piotr Kraśko. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, American Center Warsaw oraz Ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce.

Wśród licznie zgromadzonych na widowni gości znaleźli się Alice Chu, Attaché ds. prasowych Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce oraz Longin Pastusiak, Marszałek Senatu RP V kadencji. Debacie towarzyszyła specjalna wystawa zdjęć z Biblioteki Kennedy’ego, prywatnych kolekcji i archiwów rodziny Kennedych.

Spotkanie otworzył Prezes MISO Mateusz Komorowski. Następnie głos zabrała Attaché ds. prasowych Ambasady USA w Polsce Alice Chu, która przybliżyła w swojej przemowie sylwetkę Johna F. Kennedy’ego. Po oficjalnym otwarciu wydarzenia rozpoczęła się dyskusja z udziałem zaproszonych prelegentów. Maciej Gorgol, Sekretarz MISO, występujący w roli moderatora debaty, kierował do panelistów liczne pytania poświęcone różnorodnym aspektom życia, prezydentury i dorobku Johna F. Kennedy’ego. Wśród poruszanych w trakcie debaty zagadnień znalazły się m.in. następujące kwestie:

 • otoczenie rodzinne i droga JFK do prezydentury;
 • w jaki sposób klimat społeczny USA, 15 lat po zakończeniu II WŚ, wpłynął na wyniesienie do prezydentury młodego polityka Partii Demokratycznej;
 • pochodzenie etniczne i wyznanie JFK a jego postawy polityczne i światopoglądowe;
 • debata Nixon-Kennedy a standardy uprawniania kampanii politycznych w USA;
 • przyczyny popularności prezydenta i jego przemów w odbiorze społecznym;
 • prezydentura JFK jako "prezydentura telewizji" - oceny zjawiska;
 • diagnoza globalnej sytuacji geopolitycznej na początku lat 60-tych, kondycja świata zastanego przez JFK przy objęciu urzędu;
 • wpływ wyboru najmłodszego prezydenta USA w historii na podejście kierownictwa ZSRR (Chruszczowa) do zimnowojennej polityki;
 • od inwazji w Zatoce Świń do Kryzysu Kubańskiego - ocena działań JFK wobec sojuszu ZSRR;
 • rola Berlina w polityce zagranicznej administracji Kennedy'ego, stosunek do podziału Berlina i Muru Berlińskiego;
 • polityka JFK wobec Wietnamu;
 • dokonania w zakresie Wyścigu Kosmicznego;
 • manifest polityczny "Nowa Granica" - charakterystyka i ocena założeń;
 • postulaty ruchu praw obywatelskich a polityka wewnętrzna Białego Domu;
 • wpływ Jacqueline Bouvier na kształt Białego Domu i wizerunek JFK jako prezydenta;
 • wizerunek JFK po latach w zbiorowej świadomości Amerykanów;
 • ocena prezydentury Kennedy'ego.

Dyskusja od samego początku spotkała się z dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonej widowni. Prelegenci prezentowali interesujące anegdoty z ich wizyt w Stanach Zjednoczonych związane z tematyką debaty. W gronie zaproszonych ekspertów wielokrotnie dochodziło do żywej wymiany zdań i rozbudowanych polemik m.in. w zakresie podejścia JFK do kryzysu kubańskiego z roku 1962, skuteczności inicjatywy legislacyjnej lokatora Białego Domu, czy sposobu oceny prezydentury popularnego „Jacka”. W drugiej części spotkania moderator oddał głos audytorium, które aktywnie włączyło się w zadawanie pytań prelegentom.