Skip to main content

AMBASADA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO Z AMBASADOREM AUSTRII


16 lutego 2023 roku w siedzibie Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się trzecie spotkanie – w ramach projektu pt. „Ambasada Społeczeństwa Obywatelskiego” – którego gościem specjalnym był Pan Andreas Stadler, Ambasador Austrii w Polsce. Wydarzenie moderował Wojciech Szeląg, członek Rady Programowej MISO.

Podczas spotkania omawiane były zagadnienia związane ze społeczeństwem obywatelskim w Austrii. Dyskutowano m.in. o wspólnych cechach i różnicach polskiego i austriackiego społeczeństwa obywatelskiego, współpracy organizacji pozarządowych i ruchów społecznych z administracją publiczną, zasadach praworządności w Unii Europejskiej, bezpieczeństwie, a także o zaangażowaniu w ochronę środowiska. Ważną częścią dyskusji był temat dotyczący działania społeczeństwa obywatelskiego w kontekście toczącej się wojny w Ukrainie.

Ambasador Andreas Stadler, który płynnie porozumiewa się w języku polskim, wielokrotnie nawiązywał podczas spotkania do swoich doświadczeń związanych z wieloma pobytami w Polsce - począwszy od czasów studiów na Uniwersytecie Warszawskim, pracę w Austriackim Instytucie Kultury w Warszawie, aż po objęcie we wrześniu 2021 roku funkcji Ambasadora Austrii w Polsce.

„Ambasada Społeczeństwa Obywatelskiego” to cykliczne spotkania MISO z dyplomatami na temat szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego w państwie, które reprezentuje dany dyplomata, tj. m.in. na temat definicji i rozumienia społeczeństwa obywatelskiego, przejawów społeczeństwa obywatelskiego, problemów i wyzwań społeczeństwa obywatelskiego, przepisów prawa dotyczących społeczeństwa obywatelskiego, finansowania społeczeństwa obywatelskiego, działalności organizacji pozarządowych i ruchów społecznych.