Skip to main content

• Civil society is characterized by an active approach and the ability to self-organize, define and achieve goals without inspiration from the state authorities. Such a society is able to act independently of state institutions. It can be understood as the space extending between the family, the state and the market, in which grassroots social organizations operate. One such organization is the International Institute of Civil Society

logo_ca_miso_03.jpg

The International Institute of Civil Society’s Centre for Analysis (CA MISO) is an expert-analytical unit established in 2017, functioning within the statutory framework of the Institute.

News

Oświadczenie organizacji społecznych w sprawie przejęcia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich przez większość sejmową

Jako przedstawiciele organizacji społecznych sprzeciwiamy się wrogiemu przejęciu urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich przez rządzącą większość...

Read more >

Dialog społeczny – czy wszyscy mamy głos?

25 marca 2021 roku odbyła się debata pt. „Dialog społeczny – czy wszyscy mamy głos?”. Wydarzenie zostało zorganizowane w formie online przez Komitet...

Read more >

Zapisz się na Warsztaty Obywatelskie online!

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce zaprasza na kolejną edycję Warsztatów...

Read more >

Ernest Gellner

“There is no democracy without civil society”

Jan Paweł II

“The path to democracy leads first of all through the civic education of all citizens (…)”

John F. Kennedy

„Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country”

Janusz Kochanowski

“There are no free citizens and no strong state without a civil society that promotes civic virtues and a sense of responsibility for the common good”

Partners

Social Media