Skip to main content Skip to page footer

Obserwatorium wyborcze MISO

News

KTO ODPOWIADA ZA WSTRZYMANIE WYPŁAT DLA POLSKI W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY

Krajowy Plan Odbudowy miał przynieść Polsce 160 mld euro. To wsparcie, które miało wzmocnić kraje członkowskie Unii Europejskiej po pandemii…

Read more >

STOSUNEK DO LEKCJI RELIGII, SPOSOBÓW JEJ FINANSOWANIA ORAZ UMIESZCZANIA OCENY NA ŚWIADECTWIE SZKOLNYM

Rada Miasta Częstochowa w połowie grudnia 2022 roku zaapelowała do rządu o likwidację finansowania lekcji religii z budżetu miasta, uzasadniając to…

Read more >

GŁÓWNE WNIOSKI DOTYCZĄCE ODBIORU LIDERA KONFEDERACJI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Sławomir Mentzen jako lider Konfederacji jest na każdym poziomie odrzucany przez wielu wyborców Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Niemniej,…

Read more >

ODBIÓR PAKTU SENACKIEGO - GŁÓWNE WNIOSKI

Ogólna wiedza na temat istnienia Paktu senackiego wydaje się być całkiem duża wśród wyborców śledzących w mediach sprawy kraju. Niemniej, na poziomie…

Read more >

ODBIÓR DEFILADY WOJSKOWEJ ZORGANIZOWANEJ W ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

Defilada wojskowa zorganizowana 15 sierpnia budziła zróżnicowane zainteresowanie i oceny, ale ogólny odbiór wydarzenia był w przeważającym stopniu…

Read more >

MOBILIZACJA WYBORCZA POLAKÓW

Wybory prezydenckie w Polsce w 2020 roku były wyjątkowe nie tylko z powodu pandemicznych okoliczności, w jakich się odbywały, ale także z uwagi na…

Read more >

ODBIÓR 79. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO PRZEZ WYBORCÓW POD KĄTEM UDZIAŁU POLITYKÓW W WYDARZENIACH ORAZ SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA ICH W MEDIACH

1 sierpnia polskie media zdecydowanie zdominował temat 79. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Historyczna rocznica był żywo i chętnie…

Read more >

STOSUNEK DO DZIAŁAŃ RZĄDU DOTYCZĄCYCH IMIGRANTÓW ORAZ SPOSOBU INFORMOWANIA O ZAMIARZE WPROWADZENIA PRZEZ UE OBOWIĄZKU DOTYCZĄCEGO RELOKACJI IMIGRANTÓW

Na początku czerwca b.r. unijni ministrowie spraw wewnętrznych doszli do porozumienia w sprawie mechanizmu, który ma pozwolić uporać się z rosnącą…

Read more >

STOSUNEK DO ZATRUDNIANIA W SPÓŁKACH SKARBU PAŃSTWA OSÓB ZWIĄZANYCH Z PARTIĄ RZĄDZĄCĄ I SKALI ICH ZAROBKÓW

Proceder zatrudniania w firmach państwowych rodzin i znajomych polityków partii rządzącej oraz wysokość ich zarobków znane są większości opinii…

Read more >

Page 1 of 2.