Skip to main content Skip to page footer

Local Trends 2022 – Europejskie Forum Samorządowe w Poznaniu

17 października 2022 roku w Poznaniu, podczas drugiej edycji Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego, odbyła się debata pt. „Społeczeństwo Obywatelskie i Bezpieczeństwo”, której gospodarzami byli Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.

W debacie – w charakterze prelegentów – wzięli udział: Jacek Jaśkowiak (Prezydent Miasta Poznania), Wojciech Kaczmarczyk (Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego), Adam Rapacki (były podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz Wspólnik Zarządzający Kancelarią Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy), a także Karol Reczkin (Szef Centrum Analiz MISO). Moderatorem spotkania był Rafał Batkowski (Dyrektor ds. bezpieczeństwa publicznego w Instytucie Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, były wielkopolski komendant wojewódzki Policji, były członek Zarządu EUROPOLu oraz były Szef Krajowego Biura INTERPOLu).

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o aktualnej kondycji społeczeństwa obywatelskiego oraz o bezpieczeństwie publicznym, jako podstawie jego budowania. Analizowano także zagadnienia profesjonalizmu, skuteczności i efektywności działania służb porządku publicznego w kontekście praw i wolności człowieka i obywatela. Prelegenci debatowali również o tym, jak oceniać zagrożenia i zarządzać bezpieczeństwem w wymiarze lokalnym oraz jaki wpływ ma na to wszystko partycypacja społeczna. Jako przykłady strategii zapobiegania zagrożeniom omówiono CPTED, profilaktykę kryminalną oraz community policing. Podkreślono również fakt, że transformacja cyfrowa miast przyniesie poprawę dostępności i jakości usług dla mieszkańców – zastanawiano się jednak, czy wpłynie to także na wzmocnienie bezpieczeństwa społeczeństwa. W związku z toczącą się wojną w Ukrainie rozmawiano także na temat roli społeczeństwa, organizacji pozarządowych oraz administracji i ich międzyinstytucjonalnej współpracy w obliczu kryzysu uchodźczego.

Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu miast, gmin, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym kraju. W dniach 17-18 października 2022 roku w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich spotkali się przedstawiciele administracji, biznesu oraz środowisk naukowych podczas drugiej edycji wydarzenia. W Poznań Congress Center na uczestników Forum czekały debaty, dyskusje z ekspertami oraz rozmowy biznesowe i kuluarowe. Tematyka tegorocznych spotkań podczas EFS koncentrowała się m.in. na kwestiach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, bezpieczeństwie i niezależności energetycznej samorządów, koncepcji Smart City i e-mobilności, a także zielonej rewitalizacji miast. 

Zdjęcia: Monika Pasieczna, Piotr Pasieczny / FOTOBUENO