Skip to main content

ŚNIADANIE IZRAELSKIE Z UDZIAŁEM JOANNY OLSZEWSKIEJ


1 marca 2023 roku w Międzynarodowym Instytucie Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się czwarte spotkanie, w ramach projektu „Śniadanie Izraelskie”, z udziałem Joanny Olszewskiej, absolwentki stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Hajfie, którego moderatorką była Joanna Sokołowska z Fundacji ELNET-Poland.

Spotkanie poświęcone było studiom w Izraelu z perspektywy Polki, która ma za sobą 2 lata studiów magisterskich na Uniwersytecie w Hajfie. W spotkaniu uczestniczyli członkowie społeczności MISO, reprezentanci organizacji pozarządowych i biznesu, a także pracownicy naukowi.

Joanna Olszewska powiedziała, że pomysł wyjazdu do Izraela pojawił się ze względów rodzinnych, gdy chciała odkryć kraj do którego wyemigrował jej dziadek. Następnie przedstawiła kilka faktów dotyczących studiów w Izraelu, m.in., że studiuje tam ok. 12 000 studentów międzynarodowych. Państwo Izrael chciałoby podwoić tę liczbę, stąd też prowadzona jest państwowa kampania „Study in Israel”.

W ocenie prelegentki proces aplikacji na Uniwersytet w Hajfie nie był skomplikowany, ale trwał dosyć długo - głównie z powodu początków epidemii Covid-19. Był to czas na długo przed powszechnym systemem szczepień, a sam przyjazd i odbywanie kwarantanny w dormitorium wspominała jako ciężkie doświadczenie. Podkreśliła, że przed wyjazdem na Uniwersytet uzyskała szybką pomoc Ambasady Izraela w załatwieniu wszystkich formalności.

Joanna Olszewska powiedziała, że do rozpoczęcia studiów w Hajfie nie była wymagana znajomość języka hebrajskiego, choć pół roku przed rozpoczęciem semestru uczelnia zaoferowała jej przyspieszony kurs tego języka, początkowo odbywający się zdalnie, a po przyjeździe do Izraela, stacjonarnie.

Prelegentka opowiedziała zebranym gościom o różnicach kulturowych pomiędzy studiami w Polsce i Izraelu. Życie studenckie wspominała inaczej niż Polsce, opowiadała że stosunki między wykładowcami i studentami są bardzo bezpośrednie. Nawiązała także do społeczeństwa izraelskiego, które w jej ocenie jest po bliższym poznaniu bardzo otwarte, gościnne i potrafi otworzyć swój dom dla gości spoza ich kraju.

Na koniec spotkania Joanna Olszewska odpowiadała na pytania zaproszonych gości, m.in. o możliwości finansowania studiów z programów stypendialnych, opcje łączenia pracy i studiów, życie studenckie w kontekście zaangażowania obywatelskiego, a także o codzienne życie w Izraelu.

Joanna Olszewska jest absolwentką Collegium Civitas w Warszawie oraz Uniwersytetu w Hajfie ze specjalizacją w stosunkach międzynarodowych, dyplomacji oraz negocjacji. W trakcie studiów Joanna odbywała staż w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON. Pracowała również jako asystent naukowy w CEPA (Centrum Analiz Polityki Europejskiej). Akademickim obszarem jej zainteresowań były stosunki nuklearne między Zachodem a Wschodem.

„Śniadania Izraelskie” to cykl spotkań o Izraelu, które ukazują ten kraj przez pryzmat osobistych historii i doświadczeń. Projekt ma na celu stworzenie platformy do dialogu m.in. na tematy związane z izraelskim społeczeństwem, rolą kobiet oraz światem nowych technologii. Kluczem do Śniadań jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: co łączy - zamiast dzielić - Polaków i Izraelczyków? Spotkania rozpoczynają się od wspólnego śniadania, podczas którego zaproszeni goście mają możliwość spróbowania prawdziwej kuchni izraelskiej.

ELNET (European Leadership Network) jest międzynarodową organizacją non-profit, której przyświeca jeden cel – wymiana doświadczeń i pogłębianie współpracy pomiędzy Europą i Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości.