Skip to main content

I Międzynarodowa konferencja z cyklu „Polska-Europa-Świat. Dylematy bezpieczeństwa globalnego”


Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju STRATPOINTS serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję z cyklu „Polska-Europa-Świat. Dylematy bezpieczeństwa globalnego” na temat: „Unia Europejska i NATO jako fundament euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa. Pozycja Polski - sukces czy niespełnione oczekiwania?”, która odbędzie się 9 maja (czwartek), w godzinach 10.00-17.00 w Centrum Konferencyjnym NIMBUS (Al. Jerozolimskie 98, Warszawa).

Celami konferencji są podsumowanie i ocena dwudziestolecia członkostwa Polski w NATO i piętnastolecia w Unii Europejskiej oraz próba spojrzenia na sposób kształtowania polityki NATO i UE w perspektywie kolejnego dziesięciolecia.

 

Program
Planowany czas trwania: 10.00 – 17.00

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 Otwarcie Konferencji – gen. broni dr Mirosław Różański

10.15 – 11.00 Wystąpienia zaproszonych gości, w tym prezydenta Bronisława Komorowskiego, senatora Bogdana Klicha, posła Tomasza Siemoniaka

11.00 – 12.00 I Panel dyskusyjny: Konfrontacyjna polityka Rosji – uwarunkowania bezpieczeństwa RP w warunkach członkostwa w NATO i UE

 • NATO i UE w kształtowaniu percepcji zagrożenia militarnego na wschodniej flance NATO;
 • Europa Środkowowschodnia obszarem trwałości bezpieczeństwa europejskiego;
 • Konfrontacyjna polityka Rosji zagrożeniem euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa;
 • Zróżnicowane wśród sojuszników oceny zagrożeń w regionie przeszkodą w budowaniu konsensusu.

Paneliści: Ambasador Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – Fundacja Batorego, była ambasador RP w Moskwie, Ambasador Tomasz Chłoń – Kierujący Biurem NATO w Moskwie, gen. bryg. Janusz Nosek, gen. bryg. Jarosław Stróżyk, Władysław Teofil Bartoszewski
Moderator: dr Agnieszka Bryc

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 13.30 II Panel dyskusyjny: Współpraca wojskowo - przemysłowa NATO i UE. Polityka militarna - stała armia czy siły reagowania. Problemy i dylematy.

 • NATO i UE w kształtowaniu bezpieczeństwa w warunkach zagrożenia militarnego wschodniej flanki NATO;
 • Jakie siły zbrojne – Sojuszu czy Unii Europejskiej?
 • Wspólna polityka UE w zakresie zakupów na potrzeby obronności;
 • Europejski przemysł obronny. Szansa czy zagrożenie?

Paneliści: poseł Czesław Mroczek - wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej, dr Tomasz Husak – szef gabinetu komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbiety Bieńkowskiej, Stanisław Wziątek – b. przewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej, gen. broni dr Mirosław Różański, gen. bryg. Adam Duda, Wojciech Dąbrowski
Moderator: Jerzy Aleksandrowicz

13.30 – 14.30 III Panel dyskusyjny: Unia Europejska, współczesne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego Problemy i dylematy.

 • Przyszłość Unii Europejskiej – dalsza integracja, czy wspólnota narodów?
 • Rożne odcienie bezpieczeństwa europejskiego – terroryzm, przestępczość zorganizowana;
 • Kryzysy ekonomiczne i migracje zagrożeniem integralności UE;
 • Europa wielu prędkości, rola samorządów w integracji europejskiej.

Paneliści: nadinsp. Adam Rapacki, gen. bryg Krzysztof Bondaryk, dr Krzysztof Liedel, Robert Raczyński, płk Paweł Białek
Moderator: Michał Niepytalski

14.30 – 15.30 Lunch

15.30 – 16.30 IV Panel dyskusyjny: Perspektywa UE–Polska–NATO, czy musimy wybierać?

 • Średnioterminowa perspektywa amerykańskiej polityki bezpieczeństwa w odniesieniu do kontynentu europejskiego. Implikacje dla NATO i RP;
 • Interoperacyjność w wielowymiarowym systemie zarządzania granicami zewnętrznymi UE;
 • Wkład Polski w proces wejścia i integracji z UE i NATO państw dawnego „bloku wschodniego”;
 • Szanse, wyzwania i zagrożenia dla naszego członkostwa w NATO i EU.

Paneliści: gen. dyw. Dominik Tracz, gen. bryg. Leszek Elas, prof. dr. hab. nadbryg. Jerzy Wolanin, płk Maciej Matysiak
Moderator: dr Agnieszka Bryc

16.30 – 17.00 Wnioski i dyskusja – podsumowanie i zakończenie konferencji: gen. bryg. dr hab. Jan Rajchel, uczestnicy spotkania


Udział jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja. Zapisy prosimy wysyłać na adres: konferencja.rejestracja@stratpoints.eu lub telefonicznie pod numerami +48 510 992 004 i +48 600 690 590

Więcej: https://konferencja.stratpoints.eu