Skip to main content

• Społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej. Społeczeństwo to potrafi działać niezależnie od instytucji państwowych. Można je rozumieć jako przestrzeń rozciągającą się między rodziną, państwem i rynkiem, w której działają oddolne organizacje społeczne. Jedną z nich jest Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego

logo_ca_miso_02.jpg

Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiegom (CA MISO) jest ośrodkiem analityczno-eksperckim powołanym w 2017 roku i funkcjonującym w ramach działalności statutowej Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO).

Aktualności

Imigranci – jedyna szansa dla polskiej gospodarki?

25 października 2018 roku w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie odbyła się VI debata w ramach Klubu Debat o Gospodarce i Przedsiębiorczości pt....

Czytaj więcej >

Euro w Polsce? Plusy i minusy wspólnej waluty

4 października 2018 roku w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie odbyła się V debata w ramach Klubu Debat o Gospodarce i Przedsiębiorczości pt....

Czytaj więcej >

MIĘDZYNARODOWE FORUM THE GERMAN-POLISH-RUSSIAN TRIALOGUE 2018

W dniach 16-22 września 2018 r. odbyło się w Kazaniu (Rosja) międzynarodowe forum pt. „German-Polish-Russian Trialogue 2018” - trójstronny szczyt...

Czytaj więcej >

Ernest Gellner

„Bez społeczeństwa obywatelskiego nie ma demokracji”

Jan Paweł II

„Droga do demokracji prowadzi przede wszystkim przez wychowanie obywatelskie wszystkich mieszkańców kraju (...)”

John F. Kennedy

„Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju”

Janusz Kochanowski

„Nie ma wolnych obywateli i silnego państwa, bez społeczeństwa obywatelskiego, które promuje cnoty obywatelskie i poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne”

Nasi partnerzy

Media społecznościowe