Skip to main content

• Społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej. Społeczeństwo to potrafi działać niezależnie od instytucji państwowych. Można je rozumieć jako przestrzeń rozciągającą się między rodziną, państwem i rynkiem, w której działają oddolne organizacje społeczne. Jedną z nich jest Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego

logo_ca_miso_02.jpg

Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiegom (CA MISO) jest ośrodkiem analityczno-eksperckim powołanym w 2017 roku i funkcjonującym w ramach działalności statutowej Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO).

Aktualności

Prawa i obowiązki przedsiębiorców w Polsce - fikcja czy rzeczywistość?

22 listopada 2018 roku w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie odbyła się VII debata w ramach Klubu Debat o Gospodarce i Przedsiębiorczości pt....

Czytaj więcej >

Jak uniknąć wyborczej ePUAPki w przyszłości?

20 listopada 2018 roku w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Polsce odbyło się IX spotkanie w ramach Klubu Debat o Społeczeństwie Obywatelskim pt....

Czytaj więcej >

Warsztaty Obywatelskie w Radomiu

27 października 2018 roku, w siedzibie partnera wydarzenia - Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, odbyły się drugie...

Czytaj więcej >

Ernest Gellner

„Bez społeczeństwa obywatelskiego nie ma demokracji”

Jan Paweł II

„Droga do demokracji prowadzi przede wszystkim przez wychowanie obywatelskie wszystkich mieszkańców kraju (...)”

John F. Kennedy

„Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju”

Janusz Kochanowski

„Nie ma wolnych obywateli i silnego państwa, bez społeczeństwa obywatelskiego, które promuje cnoty obywatelskie i poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne”

Nasi partnerzy

Media społecznościowe