Skip to main content

• Społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej. Społeczeństwo to potrafi działać niezależnie od instytucji państwowych. Można je rozumieć jako przestrzeń rozciągającą się między rodziną, państwem i rynkiem, w której działają oddolne organizacje społeczne. Jedną z nich jest Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego

logo_ca_miso_02.jpg

Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (CA MISO) jest ośrodkiem analityczno-eksperckim powołanym w 2017 roku i funkcjonującym w ramach działalności statutowej Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO).

Nadchodzące wydarzenia
Brak wydarzeń

Aktualności

POLISH-U.S. CIVIL SOCIETY ROUNDTABLES: „CIVIL SOCIETY GROUPS WORKING TOGETHER TO ADVANCE AND ADVOCATE FOR LGBTQI RIGHTS"

20 grudnia 2022 roku w Międzynarodowym Instytucie Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się czwarte spotkanie, w ramach projektu „Polish-U.S. Civil...

Czytaj więcej >

Śniadanie Izraelskie z udziałem Nili Amit

9 listopada 2022 roku w Międzynarodowym Instytucie Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się trzecie spotkanie, w ramach projektu „Śniadanie...

Czytaj więcej >

Gala Fundacji MISO z okazji Jubileuszu 10-lecia

20 października 2022 roku w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie odbyła się Gala Fundacji MISO. Wydarzeniu przyświecało motto Fundacji: „Razem...

Czytaj więcej >

Ernest Gellner

„Bez społeczeństwa obywatelskiego nie ma demokracji”

Jan Paweł II

„Droga do demokracji prowadzi przede wszystkim przez wychowanie obywatelskie wszystkich mieszkańców kraju (...)”

John F. Kennedy

„Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju”

Janusz Kochanowski

„Nie ma wolnych obywateli i silnego państwa, bez społeczeństwa obywatelskiego, które promuje cnoty obywatelskie i poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne”

Partnerzy

Media społecznościowe