Skip to main content

• Społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej. Społeczeństwo to potrafi działać niezależnie od instytucji państwowych. Można je rozumieć jako przestrzeń rozciągającą się między rodziną, państwem i rynkiem, w której działają oddolne organizacje społeczne. Jedną z nich jest Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego

logo_ca_miso_02.jpg

Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiegom (CA MISO) jest ośrodkiem analityczno-eksperckim powołanym w 2017 roku i funkcjonującym w ramach działalności statutowej Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO).

Aktualności

Rządy i siła prawa: fundament Unii Europejskiej

19 marca 2019 roku w Pałacu Sobańskich w Warszawie odbyło się seminarium pt. „Rządy i siła prawa: fundament Unii Europejskiej” zorganizowane przez...

Czytaj więcej >

Współczesne wyzwania europejskich systemów konstytucyjnych

W dniach 9-10 marca 2019 roku w Zespole Pałacowo-Parkowym w Gułtowach k. Kostrzyna Wielkopolskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt....

Czytaj więcej >

Problem radykalizacji prowadzącej do przemocowego ekstremizmu, prewencja i przeciwdziałanie, rozwiązania systemowe

W dniach 25-26 lutego 2019 roku na PGE Narodowym w Warszawie odbyło się szkolenie pt. „Problem radykalizacji prowadzącej do przemocowego ekstremizmu,...

Czytaj więcej >

Ernest Gellner

„Bez społeczeństwa obywatelskiego nie ma demokracji”

Jan Paweł II

„Droga do demokracji prowadzi przede wszystkim przez wychowanie obywatelskie wszystkich mieszkańców kraju (...)”

John F. Kennedy

„Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju”

Janusz Kochanowski

„Nie ma wolnych obywateli i silnego państwa, bez społeczeństwa obywatelskiego, które promuje cnoty obywatelskie i poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne”

Nasi partnerzy

Media społecznościowe