Skip to main content

• Społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej. Społeczeństwo to potrafi działać niezależnie od instytucji państwowych. Można je rozumieć jako przestrzeń rozciągającą się między rodziną, państwem i rynkiem, w której działają oddolne organizacje społeczne. Jedną z nich jest Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego

logo_ca_miso_02.jpg

Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (CA MISO) jest ośrodkiem analityczno-eksperckim powołanym w 2017 roku i funkcjonującym w ramach działalności statutowej Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO).

Nadchodzące wydarzenia
Brak wydarzeń

Aktualności

KONFERENCJA PRASOWA POŁĄCZONA Z PODPISANIEM APELU O DOSTĘPNE WYBORY

6 czerwca 2023 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której RPO Marcin Wiącek i przedstawiciele...

Czytaj więcej >

KONFERENCJA: „CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS AND POLITICAL PARTIES IN BELARUS AND THE COUNTRIES OF THE LUBLIN TRIANGLE AND THE MILITARY SITUATION IN EASTERN EUROPE"

W dniach 19-20 maja 2023 roku w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Civil society organisations and political parties in Belarus and...

Czytaj więcej >

ŚNIADANIE MISO Z PRZEDSTAWICIELAMI STOWARZYSZENIA PROKURATORÓW LEX SUPER OMNIA

17 maja 2023 roku w biurze Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się „Śniadanie MISO” z udziałem władz Stowarzyszenia...

Czytaj więcej >

Ernest Gellner

„Bez społeczeństwa obywatelskiego nie ma demokracji”

Jan Paweł II

„Droga do demokracji prowadzi przede wszystkim przez wychowanie obywatelskie wszystkich mieszkańców kraju (...)”

John F. Kennedy

„Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju”

Janusz Kochanowski

„Nie ma wolnych obywateli i silnego państwa, bez społeczeństwa obywatelskiego, które promuje cnoty obywatelskie i poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne”

Partnerzy

Media społecznościowe