Skip to main content

• Społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej. Społeczeństwo to potrafi działać niezależnie od instytucji państwowych. Można je rozumieć jako przestrzeń rozciągającą się między rodziną, państwem i rynkiem, w której działają oddolne organizacje społeczne. Jedną z nich jest Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego

logo_ca_miso_02.jpg

Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (CA MISO) jest ośrodkiem analityczno-eksperckim powołanym w 2017 roku i funkcjonującym w ramach działalności statutowej Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO).

Nadchodzące wydarzenia
Brak wydarzeń

Aktualności

PREZENTACJA RAPORTU Z BADANIA „BAROMETR ZAUFANIA POLITYCZNEGO”

24 kwietnia 2024 roku w siedzibie Międzynarodowego Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego odbyła się prezentacja raportu z badania pt. "Barometr...

Czytaj więcej >

MISO PARTNEREM SPOŁECZNEJ INICJATYWY 35. ROK WOLNOŚCI

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego wraz z 50 organizacjami i stowarzyszeniami dołącza do społecznej inicjatywy „35. Rok Wolności”....

Czytaj więcej >

POLISH-U.S. CIVIL SOCIETY ROUNDTABLES - "THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN US. THE 2024 US PRESIDENTIAL ELECTION: WHAT’S IN THE CARDS?"

15 marca 2024 roku w siedzibie Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się dziewiąte spotkanie, w ramach projektu „Polish-U.S....

Czytaj więcej >

Ernest Gellner

„Bez społeczeństwa obywatelskiego nie ma demokracji”

Jan Paweł II

„Droga do demokracji prowadzi przede wszystkim przez wychowanie obywatelskie wszystkich mieszkańców kraju (...)”

John F. Kennedy

„Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju”

Janusz Kochanowski

„Nie ma wolnych obywateli i silnego państwa, bez społeczeństwa obywatelskiego, które promuje cnoty obywatelskie i poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne”

Partnerzy

Media społecznościowe