Skip to main content

• Społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej. Społeczeństwo to potrafi działać niezależnie od instytucji państwowych. Można je rozumieć jako przestrzeń rozciągającą się między rodziną, państwem i rynkiem, w której działają oddolne organizacje społeczne. Jedną z nich jest Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego

logo_ca_miso_02.jpg

Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (CA MISO) jest ośrodkiem analityczno-eksperckim powołanym w 2017 roku i funkcjonującym w ramach działalności statutowej Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO).

Nadchodzące wydarzenia
Brak wydarzeń

Aktualności

Warsztaty Obywatelskie w Wielkich Drogach

14 maja 2022 roku, w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach, odbyły się Warsztaty Obywatelskie. Projekt tworzony jest we współpracy...

Czytaj więcej >

Wernisaż rzeźb Bronisława Krzysztofa w Fabryce Norblina

10 maja 2022 roku w Fabryce Norblina w Warszawie odbył się wernisaż prac Bronisława Krzysztofa organizowany przez Galerię Sztuki Współczesnej 101...

Czytaj więcej >

MISO PARTNEREM PROJEKTU "Pozarządowe Centrum Pomocy Ukrainie"

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego został partnerem projektu pt. Pozarządowe Centrum Pomocy Ukrainie (PCPU), którego celem jest...

Czytaj więcej >

Ernest Gellner

„Bez społeczeństwa obywatelskiego nie ma demokracji”

Jan Paweł II

„Droga do demokracji prowadzi przede wszystkim przez wychowanie obywatelskie wszystkich mieszkańców kraju (...)”

John F. Kennedy

„Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju”

Janusz Kochanowski

„Nie ma wolnych obywateli i silnego państwa, bez społeczeństwa obywatelskiego, które promuje cnoty obywatelskie i poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne”

Partnerzy

Media społecznościowe