Skip to main content

• Społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej. Społeczeństwo to potrafi działać niezależnie od instytucji państwowych. Można je rozumieć jako przestrzeń rozciągającą się między rodziną, państwem i rynkiem, w której działają oddolne organizacje społeczne. Jedną z nich jest Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego

logo_ca_miso_02.jpg

Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (CA MISO) jest ośrodkiem analityczno-eksperckim powołanym w 2017 roku i funkcjonującym w ramach działalności statutowej Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO).

Nadchodzące wydarzenia
Brak wydarzeń

Aktualności

Ceny gonią płace, a wszyscy tracą - Gospodarcze Espresso

11 stycznia 2022 roku rozpoczął się cykl rozmów pt. Gospodarcze Espresso. Tytuł pierwszego odcinka to: "Ceny gonią płace, a wszyscy tracą”....

Czytaj więcej >

Policja przyszłości

7 grudnia 2021 roku odbyła się debata online pt. „Policja przyszłości” zorganizowana przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego oraz...

Czytaj więcej >

Współcześni Don Kichoci. O co walczą sygnaliści?

1 grudnia 2021 roku w Muzeum Etnograficznym w Warszawie odbyła się debata pt. „Współcześni Don Kichoci. O co walczą sygnaliści?” zorganizowana przez...

Czytaj więcej >

Ernest Gellner

„Bez społeczeństwa obywatelskiego nie ma demokracji”

Jan Paweł II

„Droga do demokracji prowadzi przede wszystkim przez wychowanie obywatelskie wszystkich mieszkańców kraju (...)”

John F. Kennedy

„Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju”

Janusz Kochanowski

„Nie ma wolnych obywateli i silnego państwa, bez społeczeństwa obywatelskiego, które promuje cnoty obywatelskie i poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne”

Partnerzy

Media społecznościowe