Skip to main content

• Społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej. Społeczeństwo to potrafi działać niezależnie od instytucji państwowych. Można je rozumieć jako przestrzeń rozciągającą się między rodziną, państwem i rynkiem, w której działają oddolne organizacje społeczne. Jedną z nich jest Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego

logo_ca_miso_02.jpg

Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (CA MISO) jest ośrodkiem analityczno-eksperckim powołanym w 2017 roku i funkcjonującym w ramach działalności statutowej Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO).

Nadchodzące wydarzenia
Brak wydarzeń

Aktualności

Warsztaty obywatelskie w Ciechanowie

10 sierpnia 2022 roku w Parku Nauki Torus w Ciechanowie odbyły się Warsztaty Obywatelskie, które zostały zorganizowane - po raz kolejny - przez...

Czytaj więcej >

DEBATA: "POLSKI (NIE)ŁAD 2.0. NOWY PORZĄDEK CZY WIĘKSZY CHAOS W SYSTEMIE PODATKOWYM?"

19 lipca 2022 roku odbyła się debata online pt. „Polski (nie)Ład 2.0. Nowy porządek czy większy chaos w systemie podatkowym?”, zorganizowana przez...

Czytaj więcej >

Śniadanie Izraelskie z udziałem prof. Eyala Fruchtera i dr Gili Matzliah-Liberman

23 czerwca 2022 roku w Międzynarodowym Instytucie Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się drugie spotkanie, w ramach projektu „Śniadanie Izraelskie”,...

Czytaj więcej >

Ernest Gellner

„Bez społeczeństwa obywatelskiego nie ma demokracji”

Jan Paweł II

„Droga do demokracji prowadzi przede wszystkim przez wychowanie obywatelskie wszystkich mieszkańców kraju (...)”

John F. Kennedy

„Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju”

Janusz Kochanowski

„Nie ma wolnych obywateli i silnego państwa, bez społeczeństwa obywatelskiego, które promuje cnoty obywatelskie i poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne”

Partnerzy

Media społecznościowe