Skip to main content

• Społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej. Społeczeństwo to potrafi działać niezależnie od instytucji państwowych. Można je rozumieć jako przestrzeń rozciągającą się między rodziną, państwem i rynkiem, w której działają oddolne organizacje społeczne. Jedną z nich jest Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego

logo_ca_miso_02.jpg

Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (CA MISO) jest ośrodkiem analityczno-eksperckim powołanym w 2017 roku i funkcjonującym w ramach działalności statutowej Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO).

Nadchodzące wydarzenia
Brak wydarzeń

Aktualności

AMBASADA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO Z AMBASADOREM LUKSEMBURGA

18 października 2023 roku w siedzibie MISO odbyło się czwarte spotkanie – w ramach projektu pt. „Ambasada Społeczeństwa Obywatelskiego” – którego...

Czytaj więcej >

SPOTKANIE INFORMACYJNE OBSERWATORIUM WYBORCZEGO MISO

5 października 2023 roku w siedzibie MISO odbyło się spotkanie informacyjne na temat dotychczasowych aktywności i badań Obserwatorium Wyborczego MISO....

Czytaj więcej >

MISO PARTNEREM MERYTORYCZNYM KONFERENCJI "REGIONALNY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA”

5 października 2023 roku w Opolu odbyła się konferencja pt. "Regionalny wymiar bezpieczeństwa”. Wydarzenie było współorganizowane przez Fundację Forum...

Czytaj więcej >

Ernest Gellner

„Bez społeczeństwa obywatelskiego nie ma demokracji”

Jan Paweł II

„Droga do demokracji prowadzi przede wszystkim przez wychowanie obywatelskie wszystkich mieszkańców kraju (...)”

John F. Kennedy

„Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju”

Janusz Kochanowski

„Nie ma wolnych obywateli i silnego państwa, bez społeczeństwa obywatelskiego, które promuje cnoty obywatelskie i poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne”

Partnerzy

Media społecznościowe