Skip to main content

• Społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej. Społeczeństwo to potrafi działać niezależnie od instytucji państwowych. Można je rozumieć jako przestrzeń rozciągającą się między rodziną, państwem i rynkiem, w której działają oddolne organizacje społeczne. Jedną z nich jest Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego

logo_ca_miso_02.jpg

Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (CA MISO) jest ośrodkiem analityczno-eksperckim powołanym w 2017 roku i funkcjonującym w ramach działalności statutowej Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO).

Nadchodzące wydarzenia

Aktualności

Spotkanie konsultacyjne dot. aplikacji "Sygnalista"

9 listopada 2021 roku w biurze MISO odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące aplikacji „Sygnalista”.

Czytaj więcej >

Prezentacja projektu PRECOBIAS - edukacji w zakresie przeciwdziałania radykalizacji

2 listopada 2021 roku w biurze Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie odbyła się prezentacja projektu PRECOBIAS, którego...

Czytaj więcej >

Spotkanie z gen. Radosławem Kujawą pt. Polska, Europa, Świat - aktualne wyzwania dla bezpieczeństwa

28 października 2021 roku w budynku HOP przy ul. Chmielnej 132/134 w Warszawie odbyło się spotkanie z gen. bryg. Radosławem Kujawą pt. „Polska,...

Czytaj więcej >

Ernest Gellner

„Bez społeczeństwa obywatelskiego nie ma demokracji”

Jan Paweł II

„Droga do demokracji prowadzi przede wszystkim przez wychowanie obywatelskie wszystkich mieszkańców kraju (...)”

John F. Kennedy

„Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju”

Janusz Kochanowski

„Nie ma wolnych obywateli i silnego państwa, bez społeczeństwa obywatelskiego, które promuje cnoty obywatelskie i poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne”

Partnerzy

Media społecznościowe