Skip to main content

AMBASADA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO Z AMBASADOREM LUKSEMBURGA


18 października 2023 roku w siedzibie MISO odbyło się czwarte spotkanie – w ramach projektu pt. „Ambasada Społeczeństwa Obywatelskiego” – którego gościem specjalnym był Pan Paul Schmit, Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce. Wydarzenie moderowała prof. Renata Mieńkowska-Norkiene, Przewodnicząca Rady Programowej MISO.

Podczas spotkania omawiane były zagadnienia związane ze społeczeństwem obywatelskim w Luksemburgu. Dyskutowano m.in. o wspólnych cechach i różnicach polskiego i luksemburskiego społeczeństwa, współpracy organizacji pozarządowych i ruchów społecznych z administracją publiczną, członkostwie obu krajów w Unii Europejskiej oraz kwestiach bezpieczeństwa. Ważną częścią dyskusji był temat dotyczący wyzwań współczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

Ambasador Paul Schmit, we wprowadzeniu do dyskusji, przybliżył uczestnikom spotkania historyczny kontekst państwowości Luksemburga. Jak mówił, dziś jest to wielokulturowe, wielojęzyczne społeczeństwo (47% mieszkańców to obcokrajowcy). Wielokrotnie nawiązywał do podobnych doświadczeń pomiędzy Polską i Luksemburgiem. Jak przyznał, oba kraje zmagały się z okupacją podczas II wojny światowej. Dla Luksemburczyków pragnienie jednoczenia się było bardzo silne. Z tego też powodu Luksemburg miał szansę zostać członkiem-założycielem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, która z czasem została przekształcona w Unię Europejską.

Ambasador Schmit w rozmowie z prowadzącą spotkanie prof. Renatą Mieńkowską-Norkiene podkreślał, że Polskę i Luksemburg łączy silne przywiązanie do wartości europejskich. Jestem dumny, że Polskę i Luksemburg łączą ponad 100-letnie stosunki dyplomatyczne – powiedział na zakończenie spotkania J.E. Paul Schmit.

W ostatniej części spotkania uczestnicy mieli okazję zadać kilka pytań do gościa specjalnego. Ambasador Schmit odpowiadał na pytania i dzielił się z zebranymi wiedzą dotyczącą tradycji i kultury Luksemburga, a także spraw gospodarczych (np. Luksemburg jest siedzibą Europejskiego Banku Inwestycyjnego, ale i 165 banków komercyjnych).

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele biznesu, dyplomacji, organizacji pozarządowych i naukowych oraz członkowie społeczności MISO.

„Ambasada Społeczeństwa Obywatelskiego” to cykliczne spotkania MISO z dyplomatami na temat szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego w państwie, które reprezentuje dany dyplomata, tj. m.in. na temat definicji i rozumienia społeczeństwa obywatelskiego, przejawów społeczeństwa obywatelskiego, problemów i wyzwań społeczeństwa obywatelskiego, przepisów prawa dotyczących społeczeństwa obywatelskiego, finansowania społeczeństwa obywatelskiego, działalności organizacji pozarządowych i ruchów społecznych.