Skip to main content

Rada Programowa

Prof. Izabela Malinowska
Przewodnicząca Rady Programowej
Prof. Tadeusz Bodio
Gen. Krzysztof Bondaryk
Red. Paweł Bukrewicz
Prof. Marek Chmaj
Prof. Filip Elżanowski
Wiesław Hałucha
Prof. Jolanta Itrich – Drabarek
Dr Lech Jaworski
Wiktor Kamieniarz
Jakub Kawa
Prof. Wawrzyniec Konarski
Prof. Aleksander Łuczak
Prof. Joanna Marszałek – Kawa
Dr Renata Mieńkowska – Norkiene
Gen. Janusz Nosek
Dr Andrzej Olechowski
Red. Maciej Orłoś
Prof. Ryszard Piotrowski
Gen. Adam Rapacki
Karol Reczkin
Mec. Piotr Schramm
Maciej Stuhr
Red. Wojciech Szeląg
Prof. Andrzej Wierzbicki
Prof. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Łukasz Zagrobelny
Mec. Andrzej Zwara