Skip to main content Skip to page footer

Zarząd

Mateusz Komorowski

Fundator & Prezes Zarządu

m.komorowski@miso.org.pl

Prawnik, politolog, menedżer. Działacz społeczno-polityczny.

Mateusz Komorowski

Fundator & Prezes Zarządu

m.komorowski@miso.org.pl

Prawnik, politolog, menedżer. Działacz społeczno-polityczny.

W ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego: absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (dyplomy z wyróżnieniem). Ukończył również Roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Laureat olimpiad i konkursów naukowych.

Od najmłodszych lat zaangażowany w działalność publiczną, promowanie idei i rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz we współpracę międzynarodową i budowanie globalnych partnerstw.

Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA (International Visitor Leadership Program), Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców (PCY Program) oraz Fundacji Konrada Adenauera (Summer School Berlin). Absolwent Akademii Służby Publicznej pod patronatem Prezydenta RP oraz Club of Gdańsk.

Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Więcej

Dr Maciej Pisz

Wiceprezes Zarządu

m.pisz@miso.org.pl

Adwokat oraz doktor nauk prawnych.

Dr Maciej Pisz

Wiceprezes Zarządu

m.pisz@miso.org.pl

Adwokat oraz doktor nauk prawnych.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz nauk politycznych w ramach Kolegium MISH UW (dyplomy z wyróżnieniem). Ukończył ponadto Szkołę Prawa Niemieckiego WPiA UW.

Adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW oraz współpracownik kancelarii prawnych.

Od wielu lat prowadzi działalność naukowo-badawczą, łącząc to z aktywnością społeczną i zawodową. Laureat olimpiad i konkursów naukowych. Autor publikacji z obszaru nauk prawnych, w tym kilku książek. Uczestnik krajowych i międzynarodowych wyjazdów naukowych oraz projektów badawczych.

Za swoją działalność naukową otrzymał liczne stypendia i wyróżnienia m.in. stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe w obszarze nauk prawnych oraz stypendium dla wybitnych młodych naukowców.

Więcej

Michał Kiśluk

Sekretarz Zarządu & Dyrektor Zarządzający

m.kisluk@miso.org.pl

Politolog, administratywista, działacz społeczno-polityczny.

Michał Kiśluk

Sekretarz Zarządu & Dyrektor Zarządzający

m.kisluk@miso.org.pl

Politolog, administratywista, działacz społeczno-polityczny.

Absolwent administracji na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz nauk politycznych (o specjalności: marketing i doradztwo polityczne) na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach sektora publicznego i prywatnego. Od wielu lat zaangażowany w polskie życie społeczno-polityczne.

Poprzednio związany z think-tankiem Polityka Insight oraz jedną ze spółek z grupy Siemens w Polsce. Pracował również w Gabinecie Politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych, Klubie Parlamentarnym w Sejmie RP, a także przy kilku ogólnopolskich kampaniach wyborczych.

W czasie wolnym realizuje swoje hobby, którymi są bieganie, jazda na rowerze, czytanie literatury political fiction oraz kolekcjonowanie płyt winylowych.

Więcej

Stefan Kabat

Członek Zarządu

s.kabat@miso.org.pl

Absolwent politologii w Collegium Civitas. Laureat konkursów naukowych.

Stefan Kabat

Członek Zarządu

s.kabat@miso.org.pl

Absolwent politologii w Collegium Civitas. Laureat konkursów naukowych.

Od wielu lat zaangażowany w życie społeczno-polityczne i działalność publicystyczną.

Był m.in. członkiem zespołu redakcyjnego i autorem tekstów do kwartalnika Liberte!, a także redaktorem naczelnym serwisu publicystycznego MojeOpinie.pl.

Brał udział w wizytach studyjnych i konferencjach międzynarodowych, a także uczestniczył w realizacji licznych kampanii społecznych i politycznych. Obecnie pracuje w administracji samorządowej.

Interesuje się polityką i najnowszą historią Polski. Zagorzały fan piłki nożnej.

Więcej

Emilia Waś-Kacprzak

Członek Zarządu

e.was-kacprzak@miso.org.pl

Politolog, project manager, działacz społeczno-polityczny.

Emilia Waś-Kacprzak

Członek Zarządu

e.was-kacprzak@miso.org.pl

Politolog, project manager, działacz społeczno-polityczny.

Absolwentka politologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również Podyplomowe Studia Menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego w Akademii im. Leona Koźmińskiego (we współpracy z EY Academy of Business).

Od blisko 20 lat angażuje się w życie społeczno-polityczne i działalność wolontariacką (m.in. w ramach kampanii „Głosuj bez meldunku” oraz akcji „Szlachetna Paczka”).

Wielokrotnie uczestniczyła w różnego rodzaju projektach obywatelskich, wizytach studyjnych i szkoleniach międzynarodowych. Absolwentka Akademii Politycznej Fundacji Konrada Adenauera w Polsce oraz szkolenia dla liderów społeczno-politycznych organizowanego przez International Republican Institute w ramach Leadership Institute for Central and Eastern Europe (LICEE).

Kibic Reprezentacji Polski w piłce siatkowej. W wolnych chwilach oddaje się rozwiązywaniu sudoku i czytaniu powieści sensacyjno-kryminalnych. Uwielbia wędrówki po polskich górach.

Więcej