Skip to main content

Zarząd

Mateusz Komorowski

Fundator & Prezes Fundacji

e-mail: m.komorowski@miso.org.pl

Prawnik oraz politolog. W ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego: absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (oba dyplomy z wyróżnieniem). Aktualnie pracuje nad rozprawą doktorską z nauk prawnych. Jest prawnikiem w jednej z renomowanych kancelarii prawnych w Warszawie.

Mateusz Komorowski

Fundator & Prezes Fundacji

e-mail: m.komorowski@miso.org.pl

Prawnik oraz politolog. W ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego: absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (oba dyplomy z wyróżnieniem). Aktualnie pracuje nad rozprawą doktorską z nauk prawnych. Jest prawnikiem w jednej z renomowanych kancelarii prawnych w Warszawie.

Od najmłodszych lat zaangażowany w działalność społeczną. Poseł, a później Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży. Następnie Przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Jeden z inicjatorów utworzenia Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Przez wiele lat zaangażowany w organizację Festiwalu „Młodzi i Film”. Działał  również w Radzie Fundacji Banku Ochrony Środowiska oraz w Radzie Naukowej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Uczestnik wielu zagranicznych programów, staży i wizyt studyjnych, m.in. w: USA, Meksyku, Japonii, Australii, Holandii, Niemczech, Rosji, Wielkiej Brytanii, Indonezji, Kazachstanie, Azerbejdżanie, Iranie, Gambii czy Brukseli. Jest m.in. stypendystą: Departamentu Stanu USA (International Visitor Leadership Program), Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców (PCY Program) oraz Fundacji Konrada Adenauera (Summer School Berlin). Uczestniczył w trzyletnim, międzynarodowym programie Academia in Public Discourse Poland - Russia. Odbył także staż w biurze Posła i Ministra Obrony Narodowej Wielkiej Brytanii. Reprezentował ponadto wielokrotnie Polskę na arenie międzynarodowej, np. na Europejskim Szczycie Młodzieży w Niemczech, we Francji, a także na Ukrainie.

Brał aktywny udział w licznych krajowych projektach, takich jak m.in.: Akademia Służby Publicznej pod patronatem Prezydenta RP, Akademia Polityczna Fundacji Konrada Adenauera, Club of Gdańsk, Forum Młodych w Gdańsku oraz Idee Nowego Wieku.

Osiągał wielokrotnie sukcesy naukowe, m.in.: laureat Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, laureat Olimpiady Losy Polaków na Wschodzie po 17 IX 1939 r. oraz laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Know America”. Zdobywca Międzynarodowego Certyfikatu International Honorable Mention in the WYP 2005 Physics Talent Search. Nagrodzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej i Prezydenta Miasta Koszalina, poprzez stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe i społeczne.

Za całokształt dotychczasowej pracy społecznej otrzymał dyplom uznania od Centrum Edukacji Obywatelskiej za zaangażowaną współpracę oraz twórczy wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. W 2009 roku otrzymał tytuł „Nieprzeciętny 2008” w ogólnopolskim plebiscycie Polskiego Radia Euro.

Więcej

Maciej Pisz

Wiceprezes Fundacji

e-mail: m.pisz@miso.org.pl

Prawnik oraz politolog. Doktorant i wykładowca w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW (oba dyplomy z wyróżnieniem). Ukończył również Szkołę Prawa Niemieckiego WPiA UW. Jest prawnikiem w jednej z renomowanych kancelarii prawnych w Warszawie.

Maciej Pisz

Wiceprezes Fundacji

e-mail: m.pisz@miso.org.pl

Prawnik oraz politolog. Doktorant i wykładowca w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW (oba dyplomy z wyróżnieniem). Ukończył również Szkołę Prawa Niemieckiego WPiA UW. Jest prawnikiem w jednej z renomowanych kancelarii prawnych w Warszawie.

Aktywnie uczestniczy w wielu wydarzeniach naukowych, łącząc to z działalnością społeczną i zawodową. Laureat różnych olimpiad i konkursów naukowych m.in.: laureat ogólnopolskiego konkursu dla studentów ,,Twoja rada dla Unii”, laureat Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka czy też Olimpiady Języka Polskiego. Referent podczas wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych (m.in. w Lublanie, Zagrzebiu, Budapeszcie czy Kazaniu).

Jest autorem kilku książek i licznych artykułów naukowych z obszaru nauk prawnych. Pełni funkcję kierownika i wykonawcy w ramach kilku projektów badawczych. Od wielu lat uczestniczy też w różnych wyjazdach i programach naukowych, m.in. w  Ukrainie, we Francji, w USA i w Belgii. Uczestniczył ponadto w trzyletnim, międzynarodowym programie Academia in Public Discourse Poland - Russia.

Za swoją działalność naukową otrzymał liczne stypendia i wyróżnienia. Jest m.in.: stypendystą Ministra Edukacji Narodowej, Rektora UW, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW, Prezydenta Miasta Lublina, Marszałka Województwa Lubelskiego. W 2017 r. został uhonorowany stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk prawnych.  

Więcej

Hanna Banaszek

Sekretarz Fundacji

e-mail: h.banaszek@miso.org.pl

Prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a obecnie doktorantka na tym samym Wydziale. Posiada Diploma in English Law and the Law of the European Union Uniwersytetu w Cambridge. Była jednym z wykładowców „Akademii Energetyki” SGH w Warszawie.

Hanna Banaszek

Sekretarz Fundacji

e-mail: h.banaszek@miso.org.pl

Prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a obecnie doktorantka na tym samym Wydziale. Posiada Diploma in English Law and the Law of the European Union Uniwersytetu w Cambridge. Była jednym z wykładowców „Akademii Energetyki” SGH w Warszawie.

Jest prawnikiem w jednej z renomowanych kancelarii prawnych w Warszawie. W przeszłości pracowała m.in. jako doradca zarządu ds. strategii i rozwoju biznesu w spółce notowanej na GPW.

Pracę zawodową, naukową i działalność społeczną stara się łączyć ze swoją dużą pasją – sportem. Interesuje się również kulturą i sztuką, w szczególności literaturą angielską, operą i baletem.

Więcej

Maciej Gorgol

Członek Zarządu

e-mail: m.gorgol@miso.org.pl

Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem) oraz aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Studiował również na Uniwersytecie w Zurychu, w Szkole Prawa Niemieckiego WPiA UW oraz w Instytucie Dziennikarstwa UW. Jest prawnikiem w jednej z międzynarodowych kancelarii prawnych w Warszawie.

Maciej Gorgol

Członek Zarządu

e-mail: m.gorgol@miso.org.pl

Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem) oraz aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Studiował również na Uniwersytecie w Zurychu, w Szkole Prawa Niemieckiego WPiA UW oraz w Instytucie Dziennikarstwa UW. Jest prawnikiem w jednej z międzynarodowych kancelarii prawnych w Warszawie.

Reprezentant Polski oraz trener polskich drużyn uniwersyteckich w międzynarodowych konkursach prawnych: Stany Zjednoczone, Hong Kong, kraje europejskie (Niemcy, Austria, Portugalia). Uczestnik młodzieżowych inicjatyw unijnych w Warszawie oraz Brukseli. Laureat nagrody „2nd place honoroble mention advocate“ w ramach Vth Foreign Direct Investment Moot Court Competition (Boston, 2012).

Stypendysta Rektora UW oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kilkukrotny laureat i finalista ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych z zakresu nauk humanistycznych oraz laureat konkursów językowych.

Swoje zainteresowania skupia na dyplomacji, współczesnych wyzwaniach społecznych w dobie globalizacji oraz filozofii.

Więcej

Karolina Madej

Członek Zarządu

e-mail: k.madej@miso.org.pl

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczęszczała również do Szkoły Prawa Francuskiego, działającej przy UJ. Aplikację radcowską odbyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Karolina Madej

Członek Zarządu

e-mail: k.madej@miso.org.pl

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczęszczała również do Szkoły Prawa Francuskiego, działającej przy UJ. Aplikację radcowską odbyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Była członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA). Wykonuje zawód radcy prawnego w jednej z renomowanych kancelarii prawnych w Warszawie.

Można ją spotkać również w muzeum, galerii albo kuchni, interesuje się bowiem kulturą i sztuką, także tą kulinarną.

Więcej

Magdalena Mirowska

Członek Zarządu

e-mail: m.mirowska@miso.org.pl

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aplikację radcowską odbyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Wykonuje zawód radcy prawnego w jednej z renomowanych kancelarii prawnych w Warszawie.

Magdalena Mirowska

Członek Zarządu

e-mail: m.mirowska@miso.org.pl

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aplikację radcowską odbyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Wykonuje zawód radcy prawnego w jednej z renomowanych kancelarii prawnych w Warszawie.

Wolne chwile poświęca na bieżące sprawy życia społeczno-politycznego, literaturę faktu, muzykę oraz filmowe dzieła.

Więcej

Aleksandra Papierzańska

Członek Zarządu

e-mail: a.papierzanska@miso.org.pl

Architekt. Absolwentka Wydziału Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Uczestniczyła w wielu seminariach, warsztatach i szkoleniach z zakresu architektury i urbanistyki. Odbywała staże i praktyki w biurach projektowych.

Aleksandra Papierzańska

Członek Zarządu

e-mail: a.papierzanska@miso.org.pl

Architekt. Absolwentka Wydziału Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Uczestniczyła w wielu seminariach, warsztatach i szkoleniach z zakresu architektury i urbanistyki. Odbywała staże i praktyki w biurach projektowych.

Jest koordynatorem budowy w największej polskiej firmie deweloperskiej, uczestnicząc w realizacji dużych inwestycji biurowo-usługowych.

Od wielu lat zaangażowana w działalność społeczną m.in. współzałożycielka Stowarzyszenia Pro Natura. Członkini kilku organizacji pozarządowych. Wolontariuszka Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”. Interesuje się sztuką, architekturą, grafiką i fotografią.

Więcej