Skip to main content

Zarząd

Mateusz Komorowski

Fundator & Prezes

m.komorowski@miso.org.pl

Prawnik, politolog, menedżer. Działacz społeczno-polityczny.

Mateusz Komorowski

Fundator & Prezes

m.komorowski@miso.org.pl

Prawnik, politolog, menedżer. Działacz społeczno-polityczny.

W ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego: absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (dyplomy z wyróżnieniem). Ukończył również Roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Laureat olimpiad i konkursów naukowych.

Od najmłodszych lat zaangażowany w działalność publiczną, promowanie idei i rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz we współpracę międzynarodową i budowanie globalnych partnerstw.

Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA (International Visitor Leadership Program), Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców (PCY Program) oraz Fundacji Konrada Adenauera (Summer School Berlin). Absolwent Akademii Służby Publicznej pod patronatem Prezydenta RP oraz Club of Gdańsk.

Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Więcej

Dr Maciej Pisz

Wiceprezes

m.pisz@miso.org.pl

Adwokat oraz doktor nauk prawnych.

Dr Maciej Pisz

Wiceprezes

m.pisz@miso.org.pl

Adwokat oraz doktor nauk prawnych.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz nauk politycznych w ramach Kolegium MISH UW (dyplomy z wyróżnieniem). Ukończył ponadto Szkołę Prawa Niemieckiego WPiA UW.

Adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW oraz współpracownik kancelarii prawnych.

Od wielu lat prowadzi działalność naukowo-badawczą, łącząc to z aktywnością społeczną i zawodową. Laureat olimpiad i konkursów naukowych. Autor publikacji z obszaru nauk prawnych, w tym kilku książek. Uczestnik krajowych i międzynarodowych wyjazdów naukowych oraz projektów badawczych.

Za swoją działalność naukową otrzymał liczne stypendia i wyróżnienia m.in. stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe w obszarze nauk prawnych oraz stypendium dla wybitnych młodych naukowców.

Więcej

Annemarie Vanlangendonck

Sekretarz & Dyrektor Zarządzająca

a.vanlangendonck@miso.org.pl

Absolwentka europeistyki na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studentka dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS. Była stypendystka na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Pawii. Laureatka olimpiad i konkursów naukowych.

Annemarie Vanlangendonck

Sekretarz

a.vanlangendonck@miso.org.pl

Absolwentka europeistyki na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studentka dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS. Była stypendystka na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Pawii. Laureatka olimpiad i konkursów naukowych.

Odbyła liczne praktyki zawodowe w korporacjach międzynarodowych. Poza aktywnością naukową i zawodową angażuje się w działalność społeczną.

Jej hobby to nauka języków obcych (włada sześcioma językami) oraz literatura, w szczególności reportaże. 

Więcej

Stefan Kabat

Członek Zarządu

s.kabat@miso.org.pl

Absolwent politologii w Collegium Civitas. Laureat konkursów naukowych.

Stefan Kabat

Członek Zarządu

s.kabat@miso.org.pl

Absolwent politologii w Collegium Civitas. Laureat konkursów naukowych.

Od wielu lat zaangażowany w życie społeczno-polityczne i działalność publicystyczną.

Był m.in. członkiem zespołu redakcyjnego i autorem tekstów do kwartalnika Liberte!, a także redaktorem naczelnym serwisu publicystycznego MojeOpinie.pl.

Brał udział w wizytach studyjnych i konferencjach międzynarodowych, a także uczestniczył w realizacji licznych kampanii społecznych i politycznych. Obecnie pracuje w administracji samorządowej.

Interesuje się polityką i najnowszą historią Polski. Zagorzały fan piłki nożnej.

Więcej