Skip to main content Skip to page footer

AMBASADA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO Z AMBASADOREM SZWAJCARII

25 czerwca 2024 roku w siedzibie Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się piąte spotkanie – w ramach projektu pt. „Ambasada Społeczeństwa Obywatelskiego” – którego gościem specjalnym był Pan Fabrice Filliez, Ambasador Szwajcarii w Polsce. Wydarzenie moderowała Ewa Moncure, członkini Rady Fundacji Res Publica.

Spotkanie było okazją do omówienia kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego w Szwajcarii. Dyskutowano m.in. o podobieństwach i różnicach pomiędzy polskim a szwajcarskim społeczeństwem obywatelskim i aktywnością społeczną, współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną, przywództwie, bezpieczeństwie, globalnych wyzwaniach, ochronie środowiska oraz ESG.

Ambasador Fabrice Filliez, w wystąpieniu wprowadzającym, przedstawił m.in. szwajcarskie programy współpracy, które wspierają organizacje pozarządowe, koncentrujące swoją działalność na prawach człowieka i demokracji. Dodał, że każdego roku Ambasada w Polsce wybiera dwie organizacje społeczne, którym przyznaje niewielkie granty.

Jak podkreślił dyplomata: - społeczeństwo obywatelskie w Szwajcarii opiera się na dobrowolnym zrzeszaniu się obywateli, jednostek i grup społecznych, które współpracują na rzecz dobra wspólnego. Ważnym elementem ich działań jest interakcja z lokalnymi społecznościami i patronowanie różnym projektom, szczególnie w małych i średnich miastach. Podczas spotkania zwrócono uwagę, że unikalnymi cechami szwajcarskiego społeczeństwa obywatelskiego są silny aktywizm i demokracja. Szacuje się, że ok. 100.000 stowarzyszeń i 1 na 4 obywateli działają w ramach wolontariatu. Struktura tych organizacji jest bardzo prosta i mało biurokratyczna, co ułatwia ich funkcjonowanie.

W części Q&A rozmawiano na temat globalnych wyzwań dla organizacji pozarządowych, konieczności wspierania osób w potrzebie oraz znaczenia współpracy międzynarodowej. Ambasador Filliez wyraził podziw dla siły polskiego społeczeństwa obywatelskiego, podziękował za zaproszenie do dyskusji i życzył powodzenia w dalszych działaniach fundacji.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele biznesu, dyplomacji, organizacji pozarządowych i naukowych oraz członkowie społeczności MISO.

„Ambasada Społeczeństwa Obywatelskiego” to cykliczne spotkania MISO z dyplomatami na temat szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego w państwie, które reprezentuje dany dyplomata, tj. m.in. na temat definicji i rozumienia społeczeństwa obywatelskiego, przejawów społeczeństwa obywatelskiego, problemów i wyzwań społeczeństwa obywatelskiego, przepisów prawa dotyczących społeczeństwa obywatelskiego, finansowania społeczeństwa obywatelskiego, działalności organizacji pozarządowych i ruchów społecznych.