Skip to main content

”Club of Gdańsk” - spotkanie polskich i rosyjskich młodych liderów


Reprezentacja MISO w składzie: Mateusz Komorowski, Marcin Barański oraz Robert Wiśniewski, uczestniczyła w Gdańsku w dniach 3-6 października 2013 roku w pierwszej edycji „The Club of Gdańsk” - spotkanie polskich i rosyjskich młodych liderów. Projekt zorganizowany został przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Miasto Gdańsk.

Klub Gdański ma być stałą platformą spotkań młodych i dynamicznych ludzi z Polski i Rosji, aktywnie uczestniczących w życiu publicznym na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Dalekosiężnym celem tej inicjatywy jest stworzenie sieci małych społeczności lokalnych obu państw ościennych. 

Zależy nam, aby młodzi ludzie z Polski i Rosji zyskali umiejętności, przydatne do funkcjonowania w sferze publicznej, ułatwiające rozwój i karierę w różnych jej dziedzinach – tłumaczył podczas uroczystego otwarcia Klubu Gdańskiego pomysłodawca projektu dr Sławomir Dębski, dyrektor CPRDiP. – Chcemy, aby zdobycie tych umiejętności kojarzyło się uczestnikom Klubu z Polską i z miastem Gdańsk.

Projekt podzielony został na kilka części. Podczas pierwszej sesji - teoretycznej w swej istocie, ale z intensywną interakcją - prof. Ryszard Stemplowski (były Szef Kancelarii Sejmu i Ambasador Polski w Londynie, pierwszy Dyrektor PISM) poprowadził warsztat nt. dylematów filozoficznych w analizie politycznej. Rozmawiano podczas niego o takich kwestiach, jak: sprawiedliwość społeczna, rozwój, demokracja, suwerenność, przekształcenia systemowe czy światowe kryzysy gospodarcze itp.

Podczas drugiej sesji były Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Charles Crawford przeprowadził profesjonalne szkolenie z technik negocjacyjnych pt. „Negotiation in Action”. Zaprezentował on podstawowe aspekty współczesnej teorii negocjacji oraz techniki negocjacyjne. Uczestnicy szkolenia nabyli kluczowe umiejętności praktyczne, wykorzystywane w profesjonalnej mediacji. Wiele przykładów omawianych podczas szkolenia zaczerpnięto z dyplomacji wysokiego szczebla - miało to pokazać, jak negocjacje wyglądają w praktyce.

Program Klubu Gdańskiego został uzupełniony szkoleniem z Protokołu Dyplomatycznego pt. „Participation at meetings and receptions” wraz z przyjęciem pokazowym poprowadzonym przez Bogumiłę Więcław z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP - specjalistkę w dziedzinie protokołu dyplomatycznego.

Dodatkowo, członkowie Klubu spotkali się z Prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem, aby porozmawiać o partycypacji obywatelskiej.

W projekcie uczestniczyli aktywiści społeczni, naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych z Polski i Rosji.

MISO będzie miało możliwość zarekomendowania kilku uczestników do udziału w kolejnej edycji „The Club of Gdańsk”.