Skip to main content

EUROPA DLA MŁODYCH - SZANSA OU D'ILLUSION


Dnia 4 czerwca 2012 roku Maciej Pisz, Członek Zarządu Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego wziął udział w panelu dyskusyjnym poświęconym społeczeństwu obywatelskiemu w ramach Debaty ,,Europa dla Młodych – szansa ou d’illusion”.

Debata – która została zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Katedrę Europeistyki UW – odbyła się w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Program debaty skoncentrowano wokół trzech podstawowych zagadnień: społeczeństwo obywatelskie Unii Europejskiej, praca oraz nauka w UE.

Podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego społeczeństwa obywatelskiego rozmawiano między innymi o tym, co dla młodych ludzi oznacza w dzisiejszych czasach pojęcie ,,społeczeństwa obywatelskiego” oraz w jakiej formie może przejawiać się uczestnictwo uczniów i studentów w szeroko rozumianym społeczeństwie obywatelskim Unii Europejskiej. Podkreślono również, że partycypacja młodych ludzi w życiu społeczno-publicznym może przejawiać się w wielu mniej lub bardziej sformalizowanych działaniach, którymi mogą być zarówno wolontariat czy członkostwo w organizacjach pozarządowych, jak i różne mniej formalne przejawy aktywności społecznej.

Paneliści starali się zachęcić uczestniczących w Debacie młodych ludzi do przejawiania różnych form społecznej aktywności, zwracając szczególną uwagę, że taka aktywność może w przyszłości przynieść wymierne efekty choćby w życiu zawodowym.