Skip to main content

FROM POLAND WITH LOVE. STO LAT RELACJI POLSKO-AMERYKAŃSKICH


7 listopada 2017 roku w Domu Spotkań z Historią w Warszawie odbyło się seminarium z profesorem Neal’em Pease z University Wisconsin-Milwaukee pt. „From Poland with Love. Sto lat relacji polsko-amerykańskich”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez American Center Warsaw, Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Dom Spotkań z Historią. Moderatorem dyskusji, stanowiącej element seminarium, był członek Zarządu MISO Maciej Gorgol.

Profesor Neal Pease jest historykiem na Uniwersytecie Milwaukee-Wisconsin i redaktorem naczelnym periodyka „The Polish Review”. Specjalizuje się we współczesnej historii Polski i Europy Środkowej na którą patrzy z perspektywy Stanów Zjednoczonych. Szczególnym zainteresowaniem darzy relacje polsko-amerykańskie, którym poświęcił liczne książki oraz publikacje naukowe.

Spotkanie rozpoczął wykład wprowadzający prof. Pease’a, w ramach którego przybliżył on historyczny wymiar ostatnich 100-lat relacji pomiędzy odrodzonym Państwem Polskim, a Stanami Zjednoczonymi. W ramach wykładu historyk przywołał najważniejsze wydarzenia i postaci, które odegrały wiodącą rolę w formowaniu przyjaznych relacji pomiędzy Warszawą a Nowym Jorkiem, ze szczególnym uwzględnieniem Tadeusza Kościuszko, Kazimierza Pułaskiego, Woodrowa Wilsona oraz Jana Pawła II.

Następnie występujący w roli moderatora seminarium – Maciej Gorgol, przeprowadził dyskusję z udziałem profesora i zebranych w auli Domu Spotkań z Historią gości, w szczególności kierując pytania dotyczące miejsca Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki w zbiorowej pamięci Amerykanów; form amerykańskiej pomocy wobec Solidarności, współpracy pomiędzy państwami po 1989 roku w ramach NATO i miejsca Polski w obecnej polityce zagranicznej prezydenta Donalda Trumpa, zwłaszcza w kontekście tegorocznej przemowy amerykańskiego prezydenta w trakcie wizyty na Placu Krasińskich w Warszawie.