Skip to main content

Kolędowanie w Domu Pomocy Społecznej „Chemik”


20 grudnia 2018 roku Zarząd MISO, w towarzystwie aktorów Olgi Borys i Wojciecha Majchrzaka, odwiedził Dom Pomocy Społecznej „Chemik” w Warszawie, aby wspólnie z podopiecznymi zaśpiewać kolędy.

Wspólne kolędowanie to piękna tradycja, która sprzyja pielęgnowaniu dialogu miedzypokoleniowego. Ten cel przyświecał nam w czasie przedświątecznej wizyty w Domu Pomocy Społecznej „Chemik”. Towarzyszyli nam Olga Borys i Wojciech Majchrzak. To była niecodzienna okazja do ważnych rozmów i spojrzenia na sprawy społeczne z perspektywy osób potrzebujących wsparcia i opieki.