Skip to main content

KONDYCJA POLSKIEJ GOSPODARKI - STAN OBECNY I PROGNOZA NA PRZYSZŁOŚĆ


7 czerwca 2018 roku w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie odbyła się IV debata w ramach Klubu Debat o Gospodarce i Przedsiębiorczości pt. „Kondycja polskiej gospodarki - stan obecny i prognoza na przyszłość”.

W spotkaniu - w charakterze prelegentów - wzięli udział: dr Artur Bartoszewicz (Szkoła Główna Handlowa), Mariusz Grendowicz (ekonomista i bankowiec), Maciej Lachowski (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek (Wydział Nauk Ekonomicznych UW) oraz dr Wojciech Warski (Business Centre Club), zaś moderatorem dyskusji był Wojciech Szeląg (Telewizja Polsat).

Ocena panelistów na temat kondycji polskiej gospodarki oraz prognozy na przyszłość nie była jednomyślna. Obawy, które były najczęściej wymieniane przez prelegentów, to: niewystarczające wykorzystanie potencjału bardzo dobrej koniunktury na świecie oraz zbyt mały wzrost inwestycji małych przedsiębiorstw. Eksperci nie byli zgodni co do sposobów efektywnego wprowadzenia gospodarki w nowe technologie oraz wsparcia finansowego polskich startupów.

Analiza sytuacji małych przedsiębiorców stanowiła punkt wyjścia do dyskusji. Niepokojący jest niewystarczający wzrost inwestycji, po tym jak w 2016 r. zanotowaliśmy mocny spadek. - Ponad 70% wzrostu PKB zawdzięczamy przedsiębiorstwom - to one tworzą wartość dodaną, ale obecnie przedsiębiorstwa nie inwestują, a bez tego polegniemy - mówiła dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Ekonomista Mariusz Grendowicz zauważył ciekawą zależność – im rozmowy o finansach toczą się bliżej naszego rynku, tym częściej pytania dotyczą stanu gospodarki skali mikro, a o sytuację makro mało kto pyta. Zaniepokojenie może też budzić rosnąca niepewność prawna. Dr Wojciech Warski z Business Centre Club stwierdził, że obecnie trwa nagonka na przedsiębiorców, zwłaszcza pod wątpliwość podaje się ich uczciwość, a w takich warunkach znikają wszelkie zachęty do inwestycji. Z kolei zdaniem Macieja Lachowskiego z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, raport Strategia dla Polski zatwierdzony przez Bank Światowy, który prognozuje stały wzrost inwestycji do roku 2020 r. na poziomie 3,6%, pozytywnie ocenia kondycję polskiej gospodarki i dobrze rokuje na przyszłość.

Eksperci zgodnie przyznali, że obecnie widzimy pozytywne zjawiska w gospodarce - statystyki wyglądają dobrze, jest niski poziom inflacji oraz wzrost gospodarczy. - Nie uświadamiamy sobie jednak skali uzależnienia od funduszy unijnych - aż 60% inwestycji publicznych jest realizowana z udziałem funduszy unijnych. Część inwestycji została sztucznie napędzona poprzez chęć zdobycia dotacji UE. Hiszpania po zmniejszeniu dofinansowania z Unii zapłaciła spadkiem inwestycji, przeniesieniem ich ciężaru na państwo, a w efekcie spadkiem rozwoju. Polskę może czekać to samo – mówił dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej.

Innowacyjna gospodarka – prognoza na przyszłość?

Podczas debaty sporo czasu poświęcono rozważaniom na temat wykorzystania nowych technologii. Paneliści byli zgodni co do potrzeby inwestowania i wprowadzania ich do polskiej gospodarki. Kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje instytucjonalne wsparcie startupów. Pojawiły się głosy, że często ocena wartości nowych spółek bazuje na opiniach ludzi nie do końca kompetentnych w tych obszarach, stąd dofinansowania są rozdysponowywane nieefektywnie.

Debata została zorganizowana przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego i Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej (organizatorzy) oraz Orange Polska (partner).