Skip to main content

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO POWOŁAŁ OBSERWATORIUM WYBORCZE


Nadchodzące wybory parlamentarne w Polsce, które rozpoczną cały cykl wyborczy w naszym kraju, niosą za sobą wiele wyzwań dla społeczeństwa obywatelskiego. Od 2015 roku renomowane rankingi regularnie wskazują na słabnięcie demokracji i jej instytucji w Polsce. Uważamy, że prowadzona na równych warunkach kampania wyborcza i zapewnienie obywatelom dostępu do rzetelnych informacji są jednymi z podstawowych zasad uczciwych i demokratycznych wyborów.

Dlatego też Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego wraz z ośrodkiem analityczno-eksperckim Centrum Analiz MISO powołały Obserwatorium Wyborcze MISO. Poprzez naszą sieć ekspercką, instytucje i organizacje współpracujące z MISO będziemy badać kampanię wyborczą i procesy wpływające na wolne wybory. Naszą misją jest sprawienie, aby kampania wyborcza i wybory w Polsce były jak najbardziej przejrzyste i dostępne dla wszystkich obywateli. 

Działania Obserwatorium Wyborczego MISO będą koncentrować się przede wszystkim na: 

  • prowadzeniu monitoringu mediów; 

  • badaniu wpływu przekazu medialnego na postawy polityczne oraz decyzje wyborcze; 

  • współpracy w ramach inicjatywy na rzecz dostępności wyborów; 

  • barometrze nastrojów opinii publicznej wokół kluczowych tematów w debacie politycznej; 

  • edukacji i promowaniu dobrych praktyk w procesie wyborczym; 

  • działaniach profrekwencyjnych i zachęcających do aktywnego udziału w kampanii wyborczej i wyborach.  

Więcej o projekcie, w tym o aktualnych działaniach Obserwatorium, można przeczytać na stronie.  

Kontakt: m.kisluk@miso.org.pl