Skip to main content

MISO i EON46 tworzą aplikację Sygnalista


21 lipca 2021 roku w siedzibie Fundacji MISO odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Międzynarodowym Instytutem Społeczeństwa Obywatelskiego a spółką EON46 S.A., w wyniku którego MISO - jako partner społeczny Projektu, przyjmuje na siebie rolę Koordynatora Społecznego Projektu Sygnalista.

MISO i EON46 podjęły w dniu 1 września 2019 roku współpracę i zainicjowały projekt obywatelski pn. „Sygnalista”, mający na celu propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat whistleblowingu, działania na rzecz urzeczywistnienia ochrony prawnej sygnalistów oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i krzewienia postaw obywatelskich, polegających na ujawnianiu nieprawidłowości przez osoby, które w związku ze swoją aktywnością zawodową, naukową czy społeczną napotykają działania niezgodne z prawem lub stanowiące nadużycie prawa. 

Jednym z podstawowych obszarów podjętej przez Strony współpracy w ramach Projektu Sygnalista było stworzenie Aplikacji Sygnalista i oddanie jej do bezpłatnego powszechnego użytkowania.

Intencją Stron porozumienia jest zacieśnienie wzajemnej kooperacji w zakresie Projektu Sygnalista oraz Aplikacji Sygnalista i ich dalszy rozwój, jak również precyzyjne określenie zasad dalszego współdziałania. 

EON46 - twórca Aplikacji Sygnalista, przyjmuje na siebie rolę Partnera Technologicznego Projektu Sygnalista i zobowiązuje się zapewniać wsparcie technologiczno-informatyczne zarówno dla Aplikacji Sygnalista, jak i dla całego Projektu. MISO - partner społeczny Projektu, przyjmuje na siebie rolę Koordynatora Społecznego Projektu Sygnalista i zobowiązuje się zapewniać wsparcie merytoryczno-organizacyjne zarówno dla Aplikacji Sygnalista, jak i dla całego Projektu.

Poznajcie, czym jest bezpłatna aplikacja Sygnalista, nad którą wspólnie pracowaliśmy od 2019 roku.

Sygnalista znacząco ułatwia proces zgłaszania nadużyć, przestępstw lub ważnych spraw społecznych do odpowiednich służb, które mają obowiązek zająć się każdym takim przypadkiem.

To narzędzie, które umożliwia błyskawiczne nagrywanie i przesyłanie dowodów w sprawie wykroczeń lub przestępstw do dedykowanych instytucji. Aplikacja pozwala również archiwizować zgłoszenia, poruszać wątki społeczne na lokalnych forach dyskusyjnych.

Sygnalista to także aplikacja, która pozwala na wprowadzenie lepszych zmian w codzienności. Chcesz zorganizować zrzutkę na schronisko dla zwierząt, nowy plac zabaw albo wózek inwalidzki dla sąsiada? A może chcesz docenić na grupie nauczyciela, policjanta, urzędnika lub sąsiada, którzy swoją pracą i zaangażowaniem pozytywnie wpływają na sąsiedztwo i otoczenie, w którym mieszkasz? Zrób to za pomocą naszej aplikacji!

Pamiętaj, Twoja reakcja ma znaczenie! 

Więcej informacji: https://sygnalista-aplikacja.pl/