Skip to main content Skip to page footer

MISO PARTNEREM CULTURE CLASH - ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego został partnerem międzynarodowego projektu CULTURE CLASH. Rejestracja do udziału w tym wydarzeniu trwa od 25 X do 15 XI 2012 roku. Do udziału mogą zgłaszać się studenci z krajów europejskich, arabskich, USA, Izraela, Kanady, Afryki, Azji i Ameryki Południowej. Liczba miejsc jest ograniczona (44 osoby). Celem działań projektu CULTURE CLASH jest przeprowadzenie merytorycznej i artystycznej polemiki z książką "Zderzenie cywilizacji" Samuela Huntingtona i odpowiedź na pytanie, czy multikulturowość stanowi źródło zagrożeń dla kultur narodowych, czy też odwrotnie, jest szansą rozwojową i możliwością wzbogacenia. W projekcie weźmie udział międzynarodowa grupa 44 uczestników, pochodzących z różnych krajów. W ten sposób, w ramach CULTURE CLASH, dojdzie do „zderzenia” osób o różnych tradycjach kulturowych, religijnych, światopoglądowych.

Realizacja projektu podzielona jest na dwa etapy. Pierwszego dnia uczestnicy projektu wysłuchają wypowiedzi ekspertów z zakresu multikulturowości, a następnie będą mieli okazję indywidualnie odnieść się do tezy: „Multikulturowość we współczesnym świecie – zagrożenie czy szansa?” i przedstawić własne zdanie w tej sprawie (wypowiedź 3 minuty). Każdy uczestnik zakończy swoje wystąpienie narysowaniem znaku/symbolu, który ma graficznie wyrażać sens jego opinii. Następnie, po wzajemnym wysłuchaniu siebie, uczestnicy będą wypracowywać wspólne stanowisko i przedstawiać je w formie projektu artystycznego. W tworzeniu koncepcji obrazu pomoże uczestnikom artysta.

Drugiego dnia, w przestrzeni publicznej Biblioteki UW, wszyscy uczestnicy, wraz z przechodniami rozpoczną wspólne malowanie obrazu o wymiarach około 10 metrów długości i 5 metrów wysokości.

Projektu CULTURE CLASH jest finansowany ze środków Rządu Stanów Zjednoczonych i Programu „Młodzież w działaniu”.

 

Program CULTURE CLASH


Dzień Pierwszy, 29 listopada 2012, BUW sala 256

Cześć 1, 10.00 – 14.00
Debata o multikulturowości z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych.

Cześć 2, 15.00 – 18.00
Prezentacje – każdy z uczestników przedstawi w 3 minutowym wystąpieniu swoje stanowisko w dyskusji (każda prezentacja kończy się podsumowaniem wyrażonym w formie znaku graficznego)

Cześć 3, 18.00
Tworzenie koncepcji obrazu.

 

Dzień Drugi, 30 listopada 2012, główna alejka BUW

Cały dzień, 9.00 – 22.00
Malowanie obrazu przy jednoczesnym udziale przechodniów/studentów będących w BUW.

 

Historia CULTURE CLASH


Pomysł projektu CULTURE CLASH zrodził się podczas spotkania prezydenta USA, Baracka Obamy, z przedstawicielami polskiego parlamentu i instytucji związanych z kształtowaniem demokracji w Polsce, które odbyło się 27 maja 2011 roku w Warszawie. Dyskusję z Barackiem Obama zdominował temat zmian społecznych, które w tym samym czasie zaczęły się dokonywać w krajach arabskich, w Tunezji i Egipcie. Naturalnym zatem było pojawienie się podczas rozmowy pytania o to, czy i co Polacy mogą wnieść do procesu zamian społecznych na Bliskim Wschodzie. Choć od tego spotkania minęło już sporo czasu, to temat przeobrażeń społecznych w krajach arabskich nie traci na aktualności.

Niewątpliwie cennym osiągnięciem Polaków jest doświadczenie roku ’89, kiedy to w Polsce doszło do zmian społecznych, w wyniku których rozpoczął się proces budowy społeczeństwa obywatelskiego. Ważnym aspektem tego procesu był fakt, że do tak wielkich zmian doszło wskutek dialogu, nie przemocy. I ten właśnie aspekt uznaliśmy za wart podzielenia się z ludźmi z Tunezji, Egiptu i innych krajów arabskich, w których w tym momencie społeczeństwa zaczęły domagać się zmian tak jak Polacy w roku 1989.

Nie jest jednak tak, iż uważamy, że ustrój społeczny w Polsce, czy w ogóle demokracja jako taka, jest najlepszą formą organizacji społecznej i należy ją narzucać innym. To, co uznaliśmy za cenne w naszym polskim doświadczeniu, to fakt, że do zmian w Polsce doszło w sposób pokojowy. Chcemy przekazać ideę, w myśl której, w jakimkolwiek kierunku będą zmierzać społeczeństwa arabskie, to mogą tam dojść w sposób pokojowy. Stąd pomysł zaproszenia do udziału w projekcie przedstawicieli krajów arabskich. Ponadto liczymy na to, że będzie to również doświadczeniem kształcącym dla nas, jako przedstawicieli kultury zachodnioeuropejskiej. Innymi słowy, chcemy się wzajemnie czegoś od siebie nauczyć.

ZAPROSZENIE - pobierz