Skip to main content

MISO PARTNEREM MERYTORYCZNYM KONFERENCJI "REGIONALNY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA”


5 października 2023 roku w Opolu odbyła się konferencja pt. "Regionalny wymiar bezpieczeństwa”. Wydarzenie było współorganizowane przez Fundację Forum Bezpieczeństwa. Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego był partnerem merytorycznym konferencji.

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa jest istotnym elementem polityki wewnętrznej i zagranicznej  państwa. Obowiązek ten dotyczy wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządu. Obejmuje zarówno ochronę granic czy infrastruktury krytycznej, jak i społeczności lokalnej. Na konferencji „Regionalny wymiar bezpieczeństwa” rozmawiano o tym, jak aktualnie kształtuje się światowa architektura bezpieczeństwa i jakie jest miejsce Polski w tym systemie. Dyskusja dotyczyła kompleksowego podejścia do rozwiązywania sytuacji kryzysowych oraz bezpieczeństwie społecznym, które dotyczy wszystkich obywateli. Sprawne państwo i jego instytucje to warunek niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa w każdym wymiarze.

Tematy, wokół których toczyła się debata ekspertów:

Globalny wymiar bezpieczeństwa, miejsce Polski

Wojna w Ukrainie, kryzys uchodźczy, kryzys energetyczny skutkują fundamentalnymi zmianami w europejskiej i światowej architekturze bezpieczeństwa. Zachodnie demokracje doświadczają wyzwań, które – jak się do niedawna wydawało – należały do przeszłości. Dotychczasowy ład i infrastruktura bezpieczeństwa ulegają dezintegracji - nie ma perspektyw na stabilizację, a państwa i instytucje międzynarodowe lawirują, aby uniknąć całkowitego chaosu. Rozmawiano o tym jakie jest miejsce Polski w świecie niestabilności i jak wyjść obronną ręką z wielowymiarowego kryzysu?

Bezpieczeństwo lokalne, rola samorządu w zarządzaniu kryzysowym

Zarządzanie kryzysowe to kluczowe ogniwo w systemie zapewnienia bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Jego istotą jest współdziałanie na wszystkich szczeblach administracji oraz współpraca z pozostałymi podmiotami aktywnymi w tej sferze, m.in. organizacjami pozarządowymi. Coraz częściej mamy do czynienia z sytuacjami kryzysowymi, których źródłem są zarówno siły natury jak i działalność człowieka. Wojna i kryzysy np. energetyczny i klimatyczny potęgują skalę wyzwań. Lokalna społeczność powinna mieć zagwarantowane rozwiązania systemowe, które będą stanowić fundament jej bezpieczeństwa. Rozmawiano o tym, jaki kształt powinny one przybrać? I na czym polega rola samorządu?

Bezpieczeństwo społeczne, kluczowe wyzwania

W systemie zwalczania zagrożeń na poziomie państwowym i lokalnym najważniejszym podmiotem i elementem wymagającym ochrony jest człowiek. Stabilne warunki bezpieczeństwa są niezbędne nie tylko w czasie kryzysów, ale przede wszystkim w naszej codzienności. Poświęciliśmy naszą uwagę grupom społecznym, które powinny podlegać szczególnej ochronie. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie kobiet i rodzin, rozumianym jako: bezpieczeństwo zdrowotne, fizyczne, bezpieczeństwo ekonomiczne (rynek pracy, aktywność zawodowa).

Eksperci biorący udział w dyskusjach panelowych: dr Agnieszka Bryc, Andrzej Buła, gen. Radosław Kujawa, Tomasz Siemoniak, dr Rafał Batkowski, Julia Boguslavska, Małgorzata Kidawa-Błońska, Sabina Nowosielska, prof. Irena Lipowicz, Jacek Monkiewicz, prof. gen. Bogusław Pacek, Piotr Tarapata.