Skip to main content Skip to page footer

MISO PARTNEREM SPOŁECZNEJ INICJATYWY 35. ROK WOLNOŚCI

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego wraz z 50 organizacjami i stowarzyszeniami dołącza do społecznej inicjatywy „35. Rok Wolności”. 26 marca w MISO odbyło się pierwsze spotkanie organizacji zaangażowanych w tegoroczne obchody, które koncentrują się na trzech ważnych, dla Polek i Polaków rocznicach: 25. rocznicy członkostwa Polski w strukturach NATO, 35. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku i 20. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Nowa, społeczna Inicjatywa 35. Rok Wolności jest otwartą platformą działania dla wszystkich obywatelek i obywateli, ale również dla organizacji społecznych, szkół, instytucji, firm czy gmin dla których ważna jest wolność i demokracja w Polsce. W roku 2024, 35 lat od obrad Okrągłego Stołu, wyborów 4 czerwca, reaktywacji Senatu, i powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego, po 25 latach członkostwa w strukturach NATO i po 20 latach w Unii Europejskiej chcemy wspólnie zastanawiać się, jak możemy wykorzystać dla przyszłości to, co wydarzyło się w Polsce przez ostatnie trzy i pół dekady. Posłuchajmy siebie nawzajem, podsumujmy sukcesy i porażki, wyciągnijmy wnioski i bądźmy znowu razem!

Przypominając doświadczenia ostatnich 35 lat, chcemy razem – starsi z młodymi – prawi z lewymi – rozmawiać o leżących u podłoża transformacji wartościach, takich jak: wolność, demokracja, solidarność, praworządność, sprawiedliwość, bezpieczeństwo, samorządność, otwartość, tolerancja, inkluzywność czy rozwój. Są to nasze wartości europejskie, silnie zakorzenione w polskiej Konstytucji i kulturze. W Inicjatywie 35. Rok Wolności ważna jest otwartość i różnorodność – każdy może uczcić 35-lecie polskich przemian na swój sposób.

Więcej o akcji można przeczytać na stronie inicjatywy.