Skip to main content

MISO SYGNATARIUSZEM KAMPANII „KOBIETY NA WYBORY”


6 września 2023 roku ruszyła apolityczna kampania edukacyjna zachęcająca kobiety do aktywnego uczestnictwa w wyborach, w którą zaangażowanych jest kilkadziesiąt osób i organizacji z całej Polski. Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego został partnerem kampanii.

Polska jest jednym z pierwszych krajów na świecie, w którym kobiety wywalczyły sobie prawa wyborcze. Od 1918 roku, krótko po odzyskaniu niepodległości, kobiety mogą korzystać z prawa do głosowania i bycia wybieranymi na stanowiska publiczne. Polska wprowadziła te przepisy przed USA i wieloma krajami Unii Europejskiej takimi jak Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy czy Grecja.

Celem kampanii „Kobiety na wybory" jest zachęcenie kobiet do aktywnego uczestniczenia w wyborach. Wszystkie osoby działające i wspierające kampanię robią to pro bono. Kampania „Kobiety na wybory” nie opowiada się za żadnym ugrupowaniem politycznym.

Więcej szczegółów znajduje się pod adresem: https://kobietynawybory.org/