Skip to main content Skip to page footer

Most przyjaźni Polsko-Ukraińskiej: petycja MISO i WFS

Warszawa i Warszawiacy z poświęceniem włączyli się w kampanię humanitarną na rzecz setek tysięcy uchodźców z Ukrainy, którzy trafili do naszego miasta. Urząd m.st. Warszawy, urzędy dzielnicowe i jednostki zorganizowały szeroko zakrojone działania pomocowe. Tysiące mieszkańców zaangażowało się w wolontariat, wspomogło zbiórki rzeczowe lub przyjęło pod swój dach uchodźców. Organizacje pozarządowe prowadzą różnorodne akcje pomocowe. Szkoły przyjmują, wspierają i integrują nowych uczniów z Ukrainy. Firmy przekazują wsparcie rzeczowe oraz finansowe. Każdy się angażuje. 

Jeśli ta sytuacja była testem na człowieczeństwo, można stwierdzić, że Warszawianki i Warszawiacy zaliczyli go na medal. Wdzięczność widzimy po twarzach tych wszystkich uchodźców, którzy trafiają do miejskich punktów pobytowych, gdzie angażujemy się w pomoc. 

Uważamy, że dobre czyny należy chwalić i ten społeczny zryw mieszkańców na rzecz naszych braci i sióstr z Ukrainy trzeba upamiętnić w miejskiej przestrzeni. 

Stąd zwracamy się do władz m.st. Warszawy o nadanie budowanej obecnie na Wiśle kładce pieszo-rowerowej nazwy Most przyjaźni Polsko-Ukraińskiej. W naszym odczuciu będzie to idealny sposób na wyeksponowanie pozytywnych stosunków między naszymi narodami, a także uhonorowanie niesamowitego, społecznego zrywu mieszkańców na rzecz pomocy dla ukraińskich uchodźców.

Petycję w imieniu Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego podpisał Prezes Mateusz Komorowski, a w imieniu Warszawskiego Forum Samorządowego przewodniczący Grzegorz Gruchalski.